Dua ve tevekkül = İstiğfar ve Tövbe

İnsanda iki yön var. Hayır ve şer yönü. İnsan bu iki cihette de sınırsız bir kabiliyete sahip. Hayır ve iyilik yönünden melekleri geçebilen insan, şer ve kötülük yönünden şeytanları geride bırakabiliyor.

Böyle bir halde olan insanın ortada kalma imkanı da yok.

Kendini hayır ile meşgul etmezsen batıl seni istila eder. (İmamı Şafi)

O halde insan hayır ve şer ortasında sürekli tercihlerde bulunmak durumunda.

Nefis ve şeytan onu sürekli şerre çekmeye çalışırken ,akıl, kalp ve vicdan hayra davet ediyor.     Böyle bir mücadele içerisinde ki insanın en büyük yardımcısı dua ve tevekkül ile istiğfar ve tövbedir.

İstiğfar, sadece tövbe ve istiğfar kalıpları içindeki şekliyle değil, Rabb’e her türlü teveccüh şekliyle de olabilir. İnsan, günlük hayatta bazen bir sürü günahlar, şerler içinde bocalar durur. Bazen Hak yolunda tam olamayabilir, hak yolunun hangisi olduğunu bilemeyebilir, bazen de niyetinin hâlisliğini her zaman koruyamadığından keyif ve arzularına göre hareket edebilir. Dolayısıyla böyle birinin bu kirli, karışık atmosferde duyguları ve hisleri kirlenebilir. Şimdi bu şekilde kirlenen ve bu kirlerle sarsılan, çizgisini kaybeden bir inananın Cenâb-ı Hakk’a istiğfarla çok teveccüh etmesi lâzımdır ki, böyle bir kirlenme ile meyelan-ı şer gelişmesin.

Bu meseleyi Kader Risalesi’nde Bediüzzaman Said Nursi anlatılırken ,”Dua ve tevekkül meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tevbe dahi meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar.” demektedir. İnsan, kalbinin sesini dinleyip hayra teveccüh etmeli ve evrâd ü ezkârla, istiğfarla ,tövbeyle sürekli kalbinin derinliklerine doğru yelken açmalıdır.

Yine Bediüzzaman, “İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyni netice verir “ diyerek tevekkülün direk imanın gereği ve neticesinin iki dünya saadeti olduğunu ifade etmiştir.

O halde insan, sağ eline dua ve tevekkülü, sol eline tövbe ve istiğfar alacak ve hiçbir zaman bırakmayacak. Sağ elindeki dua ve tevekkül hayra meyelanı arttırır. Sol elindeki tövbe ve istiğfar ise şerre meyelanı kat’eder, keser. Böylece açık bir kitabın sağ ve sol sahifeleri gibi iki tarafı da hayırla,güzel amellerle doldurarak rabbine güzel ve temiz bir kitapla kavuşarak yaratılış hikmetine uygun bir hayat yaşamış olur. Rabbi de bu güzel hayatın karşılığı olarak ebedi bir güzellikle kulunu ikramlandıracaktır inşaallah.

Yorum Ekle