Bilgisayar insan benzerliğine güzel bir örnek.

Şems suresinde Cenabı Hak ‘7. Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene (insanı bilgisayar olarak düşünürsek Yaratıcı bu ayetteki ifadesiyle bilgisayarın teknik alt yapısını kuruyor , 8. Sonra da ona iyilik (programlarını) ve kötülükleri (programlarını) ilham edene (yükleyene ) and olsun ki, 9. Nefsini kötülüklerden arındıran (sürekli iyi programları açan ve çalıştıran) kurtuluşa ermiştir,10. Onu kötülüklere gömen de (kötü programları açan ve çalıştıran) ziyan etmiştir.

Kısaca vücut bilgisayarında imtihanın gereği olarak önümüze sürekli çıkarılan 2 seçenekli sorularla muhatabız.

Şıklar ‘takva’ ve ‘fücur’ olarak belirlenmiş.Ve bizden takva şıkkını işaretlememiz emrediliyor.

Takva şıkkını işaretleyenlerin ‘ebrar’ olacağı ve neticesinde ebedi bir cennete gitmekle beraber dünyada da cenneti bir duyguyu yaşayacağı (İnfitar 82/13 de Yüce Allah ‘ebrar (iyiliği,takvayı işaretleyenler cennettedir(nimetler içindedir) diyor) , fücuru işaretleyenlerin ‘füccar olacağı ve ebedi cehenneme gitmekle beraber dünya da da cehennemi bir duyguyu yaşayacağı (infitar 82/14 ) açıkça hatırlatılıyor.

Metinde açıkça ebrar/füccar cennete/cehenneme gidecekler yerinde cennettedir/cehennemdedir ifadeleri tercih edilmiştir.

O halde dünya ve ahrette mutlu bir yaşam isteyenler her an karşılarına çıkan takva/fücur şıklarını dikkatli bir şekilde okuyarak işaretlemeli , tüm bir ömrü bu bilinçle yaşamalıdır.

Başkalarının hatasını örtmeli, asla ayıplamamalıyım…

İnsanız. Hepimiz hatalar işleriz. Peygamberimiz “Hata edenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.” der. Madem ki hepimiz aciziz, kusursuz değiliz.O halde müminin ayıbını gördüğünde onu örtmeli açığa vurmamalıdır.Onu Rabbine havale etmeli ve ıslahı için dua etmelidir.

Bir mümin ayıbından dolayı başka bir mümini ayıplarsa o ayıbı kendisi de işlemeden ölmeyeceğini Peygamberimiz ifade etmektedir.

Teknolojinin ve iletişimin bu kadar geliştiği bir zamanda özellikle Hucurat ve İsra surelerinde ikaz edildiğimiz ‘hukuku ibad-kulların hakları’ konusunda çok dikkatli davranmalıyız.Bazen bilgisayarda yaptığımız bir ‘tık’ ,’tweet’ veya ‘beğen’ ahrette karşımıza kalın bir günah dosyası halinde gelebilir.

Zamanın , mekanın şartların değişmesi Kuranın hükümlerini değiştirmez.Evet Ümmetin fesada uğradığı zamanda sünneti seniyeye uymanın yüz şehit sevabı verileceği müjdesi bu dönemde imtihanın şartlarının çok zorlaştığını ifade ediyor.Ancak bu tehdit aynı zamanda fırsatları da beraberinde sunuyor.Az amelle çok sevap imkanı müjdeleniyor.

Yorum Ekle