Kemiklerden dirilmek20100523222626

Kemiklerden dirilmek

cemil23 Mayıs 20100 comments
Kemik eski çağlardan beri insan ve hayvan vücudunun en devamlı unsuru olarak görülmüştür. Bazı kavimlerdeki inançlara göre ölümsüz olan ruh kemiklerde...
Ateşe hükmetmek20100523222538

Ateşe hükmetmek

cemil23 Mayıs 20100 comments
Araştırmacılar yaptıkları araştırmalar neticesinde Şamanların bir takım sihri tecrübeler sonunda ateşin yakıcı etkisini yok etme gücünü başardıklarını...
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak20100523222458

Tabiat kuvvetlerine hakim olmak

cemil23 Mayıs 20100 comments
Eski Türkler arasında tabiat kuvvetleri üzerinde hakimiyet kurabilme anlayışı ,İslamiyet’in kabulünden çok eskidir. Hunlar’ da hükümdar kaynaklı olduğ...
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi20100523222409

Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi

cemil23 Mayıs 20100 comments
Altaylar’da anlatılmaya devam edilen bir hikaye vardır: Ay-Mangus masalında , adı olmayan bir çocuğa Tanrı tarafından ad konulması söz konusudur. Çocu...
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma20100523222334

Göğe yükselip Tanrı ile konuşma

cemil23 Mayıs 20100 comments
Cüveyni’nin naklettiğine göre; Teb-Tengri namıyla halk arasında meşhur olup şiddetli kışlarda bile dağ bayır çıplak dolaşan bir şaman , ata üstünde gö...
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)20100523222316

Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)

cemil23 Mayıs 20100 comments
Şamanizm’in hangi tabii şartlarda ve ruhi etkenler sebebiyle ortaya çıktığı meselesini en geniş biçimde araştıran ve Şamanların ruh hallerini tahlile ...
Gaipten ve gelecekten haber vermek20100523222144

Gaipten ve gelecekten haber vermek

cemil23 Mayıs 20100 comments
Bir Şaman’ın en temel vazifelerinden birisi de gaipteki şeylerden ve gelecekte olacaklardan haber vermektir. İbni Sina el İşarat’ta Şamanları gabya ve...
Hastaları iyileştirmek20100523222107

Hastaları iyileştirmek

cemil23 Mayıs 20100 comments
Türk Şamanlarının en önemli vazifelerinden birinin de ayinler yaparak hastaların vücuduna giren cinleri ve kötü ruhları kovmak olduğunu Köprülü belirt...
Sihir ve büyük yapmak20100523220508

Sihir ve büyük yapmak

cemil23 Mayıs 20100 comments
Sihir ve büyü adeta Şamanizm’in temel unsuru olmuştur. Şamanların temel görevlerinin ve özelliklerinden birinin sihirbazlık ve büyücülük olduğu , Şama...
Kurban kemiğinin kırılmaması20100523220413

Kurban kemiğinin kırılmaması

cemil23 Mayıs 20100 comments
Şamanizm’de kemiğin manası büyüktür . Avcı topluluklarda hem insan hem hayvan kemikleri , hayatın sonuncu kaynağını teşkil ederler . Bunlarda av hayva...