BUDİZM20100523223514

BUDİZM

cemil23 Mayıs 20100 comments
Anavatanı Hindistan olan Budizm Türklerin girdiği dinler arasında onları en çok etkileyen dinlerden birisi olması itibariyle üzerinde durmaya değer. B...
TAVŞAN ETİ20100523223454

TAVŞAN ETİ

cemil23 Mayıs 20100 comments
Altaylılar , ayın altıncı gök katında , güneşin yedinci gök katında olduğuna inanırlar ve Dolunaya ibadet ederlerdi. Onların inanışına göre “tavşan” a...
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ20100523223316

DAĞ VE TEPE KÜLTÜ

cemil23 Mayıs 20100 comments
Dağlar ve Tepeler tarihin bilinen en eski devirlerinden beri yükseklikleri ve gökyüzüne yakınlıkları dolaylısıyla insanların gözünde ululuk ,yücelik v...
SU KÜLTÜ20100523223227

SU KÜLTÜ

cemil23 Mayıs 20100 comments
Eski Türkler’de birçok kültler mevcuttu. Bunlardan birisi de su kültü idi. Hun Türkleri sulara ve ağaçlara kurban verirlerdi.160 Kutlu dağların tepesi...
TABİAT KÜLTLERİ20100523223135

TABİAT KÜLTLERİ

cemil23 Mayıs 20100 comments
Eski Türk topluluklarında tabiat kültleri , yer ve gök kültü olmak üzere ikili bir görünüm almaktaydı. Eski Türkler tabiatta mevcut hemen her varlıkta...
ATALAR KÜLTÜ20100523223039

ATALAR KÜLTÜ

cemil23 Mayıs 20100 comments
Eski Türk zümreleri arasında en köklü ve en eski inançlardan biridir. Hemen hemen bütün Kuzey ve Orta Asya kavimlerinde bulunduğu görülen ve ataerkil ...
Hz. ALİ SEVGİSİ20100523222955

Hz. ALİ SEVGİSİ

cemil23 Mayıs 20100 comments
Çin yazısı ile muhtelif şekilde “Ya-log-şan” veya “A-lo-şan” diye yazılan bir Alp’ten kahramandan Çin tarihleri şöyle bahseder :”A-lo-şan” eski Türkle...
TÜRK AİLE AHLAKI20100523222932

TÜRK AİLE AHLAKI

cemil23 Mayıs 20100 comments
Tarihi vesikalar incelendiğinde İslam’dan önceki Türk aile ahlakının çok sağlam olduğu ve aileyi korumada yerleşmiş olan kuralların Alevilik ve Kızılb...
Tahta Kılıçla Savaşmak20100523222806

Tahta Kılıçla Savaşmak

cemil23 Mayıs 20100 comments
Şamanist gelenek ve uygulamalarda , Şamanların ayin yaparken kullandıkları aletlerden birinin de tahta kılıçtır. Şamanlar ayin yaparken vecd haline gi...
Kadın – Erkek müşterek ayinler20100523222742

Kadın – Erkek müşterek ayinler

cemil23 Mayıs 20100 comments
Eski Türkler’de kurban merasimi bir içki ve ziyafet sahnesiyle sona ermektedir. Bunun için kadınlar önceden bu merasime uygun bir çadır hazırlayıp zem...