Yörünge/Omurga ve Meteor Taşı

İnsan, kendisine imtihan için verildiği “irade” yi olumlu anlamda kullanabildiği kadar insandır.

İradesini kullanamadığı ve hayvani duygulara teslim olduğunda ise insaniyetini kaybetmenin yanında; hayvanlardan daha aşağı derekelere düşer.

İnsan olmak ve insan kalmak çok kolay bir işe değildir.

Cengiz Aytmatov bu zorluğa dikkat çeker:

 “Zor olan her gün insan kalmaktır.”

İnsanın bir yörüngesi ve omurgası olmalıdır.

O yörüngede kalabilmeli, ilkelerden oluşan omurgasıyla insanlara karşı elif gibi dik durabilmeli, sadece Rabbinin önünde vav gibi eğilmeli, mim gibi secdeye gitmelidir.

Müslüman için yörünge Kur’an ve Sünnet çizgisidir ve omurgasızları Allah “müzebzip” olarak adlandırır “onları imanla küfür arasında bocalayıp dururlar, ne onlara mal olurlar, ne bunlara” diye tarif eder. (Nisa, 4/143)

Müfettişler Recep ve Şaban ayları ve onların ön hazırlığından sonra gelen Baş Müfettiş Ramazan ayı Müslümanın bu yörüngesini denetlemek ve eksiklikleri gidermek için gelirler.

Baş Müfettiş Ramazan ayının bizi denetlerken kullandığı “Denetleme Rehberi” Kur’an’dır.

Oruç tutmak sadece aç/susuz kalmak değil, açlık/susuzluk ateşinde ısınan nefsi Kur’an tezgâhında fabrika ayarlarına döndürmek için çekiçlemektir.

Şeytanın sürekli “oraya/şuraya bak” sözüyle bizi bizden uzaklaştırdığı ahir zamanda Ramazan Baş Müfettişimiz bizi içimize yürümeye ve kendimizi yeniden imara davet eder.

Bunu hakkıyla yapan için Ramazan ayının sonrası gerçekten bayramdır.

Kıymetli okuyucularım şu gerçeği unutmasınlar!

Yörüngesiz insanlar “meteor taşı” gibidir.

Zamanın atmosferinde eriyip çabucak yok olurlar.

Geçmiş ve gelecekleri olmaz.

En acınılacak tarafları da;

Onlar aslında tamamen yok oluyorken insanların yanlışlıkla “yıldız kaydı” demelerinden dolayı kendilerini yıldız zannederler.

Meteor taşı gibi ahir zamanın atmosferinde erimemek için Ramazan iklimi iyi değerlendirip yörüngemize bağlantımızı güçlendirmeye, omurgamızı sağlamlaştırmaya çalışalım.

Çalışalım ki, bayram hakiki bayram olsun.

Ve sağlam omurga, doğru yörünge bizi diğer on bir ayda muhafaza etsin ki, 2024 Ramazan ayı geldiğinde onu ak/pak bir yüzle karşılayabilelim inşallah.

Orbit/Spine and Meteor Stone

Man is only human as long as he can use the “will” given to him for the test in a positive way.

When he cannot use his will and surrenders to animalistic feelings, besides losing his humanity; falls into creeks lower than animals.

Being human and remaining human is not an easy task.

Chingiz Aitmatov draws attention to this difficulty:

 “The hard thing is to stay human every day.”

Man must have an orbit and a backbone.

He should be able to stay in the orbit, stand upright like an elif with his backbone of principles, bow down before his Lord only like a wav, and prostrate like a mim.

The trajectory for the Muslim is the line of the Qur’an and the Sunnah, and Allah calls the invertebrates “musebzip” and describes them as “they fluctuate between faith and disbelief, neither cost them nor these”. (Nisa, 4/143)

The Chief Inspector, who comes after the months of Rajab and Sha’ban and their preliminary preparation, comes in the month of Ramadan to inspect this trajectory of the Muslim and to correct the deficiencies.

Chief Inspector The “Control Guide” that the month of Ramadan uses when inspecting us is the Qur’an.

Fasting is not just being hungry/thirsty, it is hammering the soul, which is heated in the fire of hunger/ thirst, to return it to its factory settings on the Qur’an counter.

In the End Times, when the devil keeps us away from us with the words “look there/here”, our Chief Inspector of Ramadan invites us to walk inside and rebuild ourselves.

For those who do this properly, after the month of Ramadan, it is truly a feast.

Dear readers, do not forget this fact!

Orbitless people are like “meteoric rocks”.

They dissolve and quickly disappear in the atmosphere of time.

There is no past and no future.

The most pitiful sides are;

They mistake themselves for stars because people mistakenly say “starfall” while they actually disappear completely.

In order not to melt in the atmosphere of the End Times like a meteorite, let’s make good use of the Ramadan climate and try to strengthen our connection to our orbit and strengthen our spine.

Let’s work so that the holiday is a real holiday.

And may the strong backbone and the right trajectory protect us in the other eleven months, so that when the month of Ramadan 2024 comes, we will be able to greet it with a pure face.

Yorum Ekle