Toprak/Ateş/Su

İnsan denen mükemmel makineyi yöneten üç merkez vardır.

Bunlar:

1.Kendisine faydalı şeyleri celb etmek için kuvve-i şeheviyye,

2.Kendisine zararlı şeyleri def etmek için kuvve-i gadabiyye,

3.Hangi şeyin faydalı, hangisinin zararlı olduğunu bilmek için kuvve-i akliye.

Şeheviye duygusu için toprak, gadabiye duygusu için ateş, akliye duygusu için su temsil anlamında kullanılabilir.

Öyleyse insan toprak-ateş dengesini su ile sağlamalı.

Akıl bir kumandan olarak bir elinde toprak diğer elinde ateş dünya-ahiret menfaatleri ve zararlarını yönetebilmelidir.

Hz. Adem’den, Hz. Muhammed’e bütün peygamberler bu üç kuvvetin nasıl kullanılması gerektiğini hayatlarında bizzat uygulayarak gösterdiler.

Peygamberimiz (s.a.v.) ile tamamlanan “güzel ahlak” bu üç kuvvetin dengesinin sonucudur.

O halde mümin hayatını şu dua çerçevesinde yaşamalıdır.

Ey Rabbimiz!

Bana yapabileceğim şeyler için cesaret ve azim (kuvve-i şeheviye

Yapamayacağım şeyler için sabır ve tahammül (kuvve-i gadabiye)

Bu ikisini ayırt etmek için akıl ver. (kuvve-i akliye)

Earth/Fire/Water

There are three centers that manage the perfect machine called man.

These:

1. Kuvve-i şeheviyye in order to attract useful things to him,

2. Kuvve-i gadabiyye to ward off harmful things,

3. The power of intelligence to know which thing is beneficial and which is harmful.

It can be used to represent earth for the sense of shaheviyya, fire for the sense of gadabiya, and water for the sense of aqliya.

So, man must maintain the earth-fire balance with water.

As a commander of the mind, he should be able to manage the earth-earth in one hand and fire in the other, the benefits and harms of the world and the hereafter.

Hz. From Adam, St. All prophets showed Muhammad how to use these three forces by applying them in their own lives.

The “good morals” that were completed with our Prophet (pbuh) are the result of the balance of these three forces.

In that case, a believer should live his life within the framework of this prayer.

O our Lord!

Courage and determination for the things I can do to me (kuvve-i şeheviye)

Patience and endurance for the things I cannot do (kuvve-i gadabiye)

Give your mind to distinguish these two. (Kuvve-i Akliye)

Yorum Ekle