“Tarihten ibret alarak yeni şeyler söylemeliyiz”

Konya Aydınlar Ocağı’nda, “Sultan Mehmed’i Fatih Yapan Dört Kitap”tan bahseden Araştırmacı-Yazar Cemil Paslı, “Tarihten ibret alarak ileriye yönelik yeni şeyler söylemek zorundayız” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın Selçuklu Salı Sohbetleri’nde “Sultan Mehmed’i Fatih Yapan Dört Kitap”tan bahseden Aileyi Destekleme Derneği Başkanı ve Araştırmacı-Yazar Cemil Paslı, Fatih Sultan Mehmed’in çantasında devamlı taşıdığı kitapların “İbn-i Sina’nın el-İşarat, Gazzali’nin Tehafüt-ü Felasife, Sühreverdî’nin Hikmet-i İşrak ve Konevî’nin Miftah’ul Gayb” adlı eserler olduğunu söyledi.

“Batı İnebahtı’yı 448 yıldır Vatikan’da kutluyor”

Sultan II. Murat, Fatih Sultan Mehmed ve II. Beyazıt’ın Osmanlı Devleti Aliyye’yi 91 yıl yönettiklerini belirten Cemil Paslı, Osmanlı Donanması’nın batı tarafından 1571 İnebahtı’da bozguna uğratıldığına dikkati çekerek “Batı İnebahtı’yı 448 yıldır Vatikan’da bayram havasında kutluyor” dedi.

İslâm’ın altıncı ve yedinci asırda Peygamber Efendimiz’le geldiğini, zirveye 12.asırda çıktığını ifade eden Paslı, kanaatini şu sözlerle dile getirdi: “Konya 12.asırda önemli bir merkezdi. Tekrar oralara dikkat çekilmesi gerektiğini düşünen bir yazar olarak on ikinci asırdaki zirveyi biz, 1453’te büyük bir imparatorluk olan Batı Roma’dan sonra Doğu Roma’yı yâni İstanbul’u fethedip çağ açıp, çağ kapatarak tamamlamış olduk. Ben daha çok yükselme ve zirve dönemleri olan Sultan II. Murat, II. Beyazıt ve Fatih Sultan Mehmed’in konuşulması, gündeme getirilmesi durumunda gençliği daha motive edeceğini ve ilham vereceğini düşünüyorum.

“Cihat kıt’ale giden yolları tıkamaktır”

Fatih Sultan Mehmet çok iyi eğitim almış bir insandı. İstanbul’u fethettiğinde Bizans kralı olan Konstantin’in oğlu yoktu. Abisi Teodor’un üç oğlu vardı. Fatih bunlardan Müslüman olan Has Murat Paşa ve Mesih Paşa’ya devlette önemli görevler verdi. Fatih Mehmet; Türklerin hakanı, Arapların sultanı, Farsların padişahı, Rumların kayseriydi. Meselâ Karamanoğlu Mehmet Bey’le karşılaşarak orduyu Akşehir Ovasına yayması, Peygamberimizin Mekke Fethi’nde uyguladığı stratejidir. Kardeş kanı dökülmeden Karamanoğlu Mehmet Bey’i teslime ve sulha zorlamıştır. Asıl cihat kıtale giden yolları tıkamaktır. Sultan Fatih, çıktığı 25 seferde iki imparatorluk, dört krallık ve 11 prensliği devletine katmıştır. Fatih’i yetiştiren bir ortam vardı. Çocuklarını abdestsiz emzirmeyen anneler vardı. Ben siftah yaptım, diğer komşuya git diyen bir esnaf vardı. Osmanlı medeniyetinin temellerini Sultan II. Murat, Fatih Sultan Mehmed ve II. Beyazıt attı. Bu üç Osmanlı padişahı üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılması lâzım.”

“Tarihten ibret alarak yeni şeyler söylemeliyiz”

Kurmayı düşündükleri Konya Düşünce Enstitüsü ile Sadreddin Konevî’nin kitabı “Miftah’ul Gayb -Tasavvuf Metafiziği” üzerinden tarih okumaları yaparak ilim ve irfan üzerinde daha çok durulması gerektiğine dikkati çeken Paslı, şu ifadeleri kullandı: “Tarihten ibret alarak ileriye yönelik yeni şeyler söylemek zorundayız. Kur’an-ı Kerim akıl ve kalp konusu nasıl değerlendirmemiz konusunda bize bir rehberdir. Bir misaller manzumesidir. Aslolan insanın kendine yürümesi ve kendini keşfetmesidir. İnsanın kendini bilmesi noktasında Kur’an-ı Kerim bir modemdir. Büyükşehir’e de teklif ettim. Bir cönk hazırlayalım ve kuruluş sembollerimizle birlikte bize ilim ve irfan yolunu gösteren bu dört kitabı çeşitli dillere çevirmek suretiyle o çantaya koyalım.” Paslı konuşmasına, Hz. Mevlâna’nın şu beyitiyle son verdi: “Çünkü sen, o akıldan ibaretsin, başka neyin varsa aklı örter. Kendini yitirme, saçma sapan şeylerle uğraşma.”

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen sohbetin soru-cevap kısmından sonra Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Yazar Cemil Paslı’ya “Büyük Selçuklu Mirası” adlı eseri hediye etti.

Yorum Ekle