“Sosyal Medya Egoyu Tatmin İçin Kullanılıyor”

Çağın en popüler iletişim araçları arasında yer alan internet teknolojisine bağlı olarak, son yıllarda artan sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği hususunda önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunan Paslı, sosyal medyanın sistemli ve disiplinli bir şekilde kullanılmadığı takdirde, ileride telafisi güç klinik vakalara doğru kayabileceğini söyledi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürü Cemil Paslı, internet teknolojisine bağlı olarak, son yıllarda artan sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği hususunda önemli açıklamalarda bulundu. Kişiyi ayakta tutan üç temel esasın, özgüven, sosyal çevre ve zihni arka plan olduğunun altını çizen Paslı, bu değerlerin tarih boyunca hiç değişmediğini belirterek, “Peygamberler döneminde bile medyanın işlevini şairler yerine getirmekteyken, bugün artık medya akıllı telefonlar vasıtasıyla tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hayatımıza girmiştir.” dedi.
Sosyal Medya Klinik Vakaya Doğru Kayıyor
Çağın en popüler iletişim araçları arasında yer alan internet teknolojisine bağlı olarak, son yıllarda artan sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği hususunda sosyal medya kullanıcılarına önemli uyarılarda bulunan Paslı, sosyal medyanın sistemli ve disiplinli bir şekilde kullanılmadığı takdirde, ileride telafisi güç klinik vakalara doğru kayabileceğini söyledi. Paslı eğer önlem alınmazsa ilerleyen aşamalar da ise psikiyatri servislerinde yatış verilerek sosyal medya kullanımında disipline edilmesi gereken vakaların oluşabileceğini, bu nedenle hastanelerdeki psikiyatri servislerinin sosyal medya bağımlılığını bir hastalık olarak tanımlamalarını ve ihtiyaç halinde yatak tahsisi yapılması gerektiğini söyledi.
Sosyal Medya Egoyu Tatmin İçin Kullanılıyor
İnsanın özgüvenini geliştirmesi, zihni arka planını zenginleştirmesi, sosyal çevresini güncel, taze ve geniş tutması konusunda sosyal medyaya da ihtiyaç olduğunu belirten Paslı, “Sosyal medyadan tamamen uzaklaşmak ve salt kendisini bir tehdit olarak görmek, kişiyi zamandan kopararak yalnızlığa, gündem dışılığa, bilgisizliğe, başarısızlığa itebilir. Ancak bugün sosyal medya, ürettiği ürünü dengeli bir şekilde insanlığın faydasına sunabilmek için önemli bir araç iken, ne yazık ki giderek insanın üretiminde hiçbir katkısı olmadığı olayları, resimleri sık sık paylaşarak bir bakıma şişirilmiş egoya hizmet eden bir araç haline dönüştürülmektedir. Bununla birlikte en korkuncu ise,sosyal medyanın yanlış kullanımı sonucunda zaman zaman gazetelerin üçüncü sayfasında yer alan olumsuz haberlere davetiye çıkarılmaktadır” dedi.
Medya Okur Yazarlığı Önemli
Sosyal medyanın doğru kullanılması yönünde alınması gereken önlemleri de sıralayan Paslı, “Öncelikle aile içerisinde anne ve babalar kendileri bizzat örnek olarak ‘’Aile ve Medya Okuryazarlığı’’ konusunda çocuklarını eğitmeli ve onlara özgüven aşılayarak, sosyal medya bağımlılığına karşı rehberlik etmeleri gerektiğini ifade ederek, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıtarafından, sosyal medyanın etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi bakımından sempozyum, panel, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesinin yanı sıra, okullarda da öğrencilere yönelik bu konuda bilgilendirici eğitimler verilmesi gerektiğini söyledi. 
Paslı, BYEGM’nin 2014 yılında düzenlediği “Sosyal Medya ve Bilinç” konulu kısa film ve afiş yarışmasında, katılımcılardan birinin hazırlamış olduğu, “Ne Zaman Üreteceksiniz” başlıklı afişteki çarpıcı mesajın bugün itibarıyla değerlendirilmesinde, 24 saatlik bir zaman diliminde sosyal medyaya ne kadar zaman ayırdığımızın içler acısı durumunun açıkça gözler önüne serildiğini sözlerine ekledi.

Yorum Ekle