Müspet hareket…

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatını incelediğimizde 3 temel konunun daha önde durduğunu görürüz.Bunlar;

1.İman hizmeti

2.İttihadı İslam

3.Müspet hareket

Müspet hareket ; sürekli olumlu bir bakış açısıyla olayları değerlendirip mevcut durumu bir adımda olsa iyi ve güzele doğru değiştirme gayretinin adıdır.Japonların ‘kazien-adım adım markalaşma’ dediği bir sürecin Bediüzzaman tarafından yıllar önce ortaya konulduğunu hayatını incelediğimizde görürüz.

Hapishaneye ‘medrese-i yusufiye’ ismini vermesi , Barla gibi o zaman için çok sakin bir Anadolu köyünde o şartlarda yapılabilecek en üst düzeyde faaliyeti göstermesi gibi yüzlerce örnek bize müspet hareketin ne olduğunu anlatır.’Başkalarının tenkisi (noksanlığı) sizin hizmetinize zarar vermesin’ sözü müspet hareketi en iyi anlatan ifadelerdendir.

Peygamberimiz; ‘iki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ sözüyle bu adım adım markalaşmaya , müspet harekete dikkat çekmiştir.Bu anlamda her Müslüman eksiğe  , noksana , negatife odaklanmak yerine sürekli başta kendisi , ailesi ve çevresi için bir adımda olsa olumlu bir gelişme için çalışmak zorundadır. Bu hedef ve amaç için çalışan insan menfi harekete , olumsuzluğa fırsat ve vakit bulamaz.

Biz ailelerle çalışırken bu sistemi uygularız. A4 kağıdını dikine bir çizgiyle ayırır , sol tarafa ‘neler iyi gidiyor’ başlığıyla iyi giden her şeyi , sağ tarafa ise ‘neler daha iyi olabilir’ başlığıyla düzeltilmesi gereken en önemli 2 başlığı yazarız.O iki madde başlığı düzeltilip sol tarafa aktarılınca , 2 madde daha yazarız.Sol tarafa yazdığımız gibi ‘ neler daha iyi olabilir’ tarafına bütün düzeltilmesi gereken başlıkları yazdığımızda başarılı olamayız.

Özellikle fitne fesadın yeşertilmeye çalışıldığı bu dönemlerde her insanın kendi yapabileceği müspet hareketlere odaklanması , onlarla meşgul olması onu hızla ısıtılan ve köpürtülen ahir zaman fitnelerinden koruyacaktır diye düşünüyorum.

(Allahümme ecirnna min fitnet-il ahirzaman. Amin)

Yorum Ekle