Kim insanlar helak oldu, helak oldu…

Ramazan oruçlarımızı tuttuk, bayramımızı idrak ettik hamd olsun.

Bayram sohbetlerinde dikkatimi çekti.

Konuşmalarımız karamsar, negatif ve bol memnuniyetsiz cümleler içeriyor.

Bazı insanlar ‘’kara delik gibi’’ pozitif enerjileri de yutuyor, yok ediyor.

Oysa yaşadığımız zaman dilimi ve imkanlar ümitvar olmamızı, pozitif cümleler kurmamızı ve bol memnuniyet ve hamd içeren cümleler kurmamızı emrediyor.

1900’de dünyada Müslüman oranı %12 iken 2000’de %24.

1900’de birçok İslam ülkesi direk sömürge iken bu gün bazı eksiklikler olsa da bağımsız ülkeler.

İslam Konferansı Örgütü(İKÖ) istediğimiz seviyede olmasa da İslam Devletler Birliği’nin çekirdeğini taşıyor ve her geçen gün gelişiyor.

Hac ve umre ibadetleri, dünyanın her yerinden gelen bayram namazı ve Cuma namazı fotoğrafları geldiğimiz mesafeye şükretmemizi emrediyor.

Yeni Zelanda’da verdiğimiz şehitler ve ortaya çıkan tablo İslam’ın en uzak coğrafyalarda dahi hızla geliştiğini müjdeliyor bizlere.

Problemlerimiz yok mu?

Tabii ki var.

Başta Doğu Türkistan, Yemen ve Filistin coğrafyamız en öncelikli tedavi edilmesi gereken yaralarımız.

Ama bu yaraları tedavi etmek için önce güçlü bir imana, bol ümide, aşk ve şevke ihtiyacımız var.

Karamsarlık ve negatif bakış açısının başta kendimiz sonra çevremiz olmak üzere kimseye fayda vermediği gibi büyük zararlarda veriyor.

‘’De ki (Allah şöyle buyuruyor:) “Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere (günah işleyerek) aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’’ Zümer, 53/39.

‘’Kim insanlar helak oldu, helak oldu derse en evvel kendisi helak olmuştur.’’

Hz. Muhammed (s.a.v.)

‘’İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni netice verir.’’

Bediüzzaman Said Nursi

İmana en yakın kelime ümittir dostlar.

Lütfen! İmanımızın emri ümit kanatlarını takalım.

Önce inandığımız değerleri kendimiz yaşayalım, sonra yakın çevremizden başlayarak yaymaya çalışalım.

Çaba ve gayret bizden netice Allah’tandır.

Biz seferle vazifeliyiz, zaferle değil.

Müminin hüznü kalbinde gülümsemesi yüzündedir.

Kalbimizi imanla dolduralım, yüzümüz ümitle gülsün ve insanlığın kurtuluşu için daha çok çalışalım.

‘’İnsana çalıştığından başkası yoktur.’’ Necm, 53/39.

Yorum Ekle