Hiç bitmeyecek bir zevk verirken beste , Bir tel kopar, ahenk …

Dünya evinde hayat salonunda imtihan bizim için her an tazelenen ve yenilenen soru/sorunlarla devam eden canlı bir süreç.

Bu imtihanın anahtar kelimesi ‘sabır’

İnsan binlerce telin bulunduğu mükemmel bir müzik enstrümanı gibi.

Rabbimiz kainatta her şeyi altın oranla muhteşem bir düzen ve intizamla,mizanla yarattığı gibi, kainatın küçük numunesi olan insanda da aynı düzen, mizan ve intizam mevcut.

İnsandan kainatın düzenine uygun bir nağme çıkması bu telleri yerli yerinde kullanmasına bağlı.

Bir sanatçı titizliğiyle insan kendi akordunu sürekli yapmalı, yapabilmeli.

Telleri çok gevşek bırakmak ne yanlış ise ve insanı amaçtan uzaklaştırıyorsa, telleri aşırı germekte o kadar imtihan sırrına aykırı.

Hayat karşılıklı iki sahifede yazılan bir kitap gibi.

Bir tarafta dua ve tevekkül meyelanı hayra kuvvet vermek için,

Diğer tarafta istiğfar ve tövbe meyelanı şerri kesmek için.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyni (iki dünya saadetini) netice verir.(B.Said Nursi)

İman, sabır, teslim, tevekkülle hayat nağmesini ortaya koyarken tellerimizi itinayla ehemmiyetle kullanalım.

Çünkü bir tel bile kopsa bazen altın oran gereği insanın tüm dengesini kaybetmesine sebep olabiliyor.

Bu sebeple ‘deveyi yardan atan bir tutam ottur’ denilmiş.

Tellerin durumunu gösteren göstergelerimiz var aslında.

İNSANIN HARARET SAATİ VAR MI ???

https://www.cemilpasli.com/egitim/insanin-hararet-saati-var-mi

KESKİN SİRKE KÜPÜNE ZARAR. TERMOMETRELERE DİKKAT !!!

https://www.cemilpasli.com/sosyal/keskin-sirke-kupune-zarar-termometrelere-dikkat

Tellere dikkat dostlar.

Ne gevşek bırakın, ne de fazla sıkın,

Hayat akorduna lütfen, ama lütfen dikkat !!!

Hiç bitmeyecek bir zevk verirken beste

Bir tel kopar, ahenk ebediyyen kesilir !

Yorum Ekle