Gıll=İmtihan

O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini sınamak için ölümü ve (ve her iki âlemde) hayatı yarattı. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. (Mülk, 67/2)

Elest bezminde imtihan talebine karşılık “bela:eyvallah” sözüyle cevap veren her insanın yazılımına imtihanın gereği olarak “kin=gıll” yerleştirilmiştir.

“Kin=gıll” herkese ve her şeye karşı insanı büluğ çağından son nefese kadar sürekli zorlayan acımasız/tavizsiz, en ciddisinden bir imtihan aracıdır.

Her gün insan olmak ya da her gün insan kalmak için en çok dikkat edeceğimiz husus bu “kin=gıll”i doğru yönetebilmek, onun önce kendimize sonra da çevremizde kimseye zarar vermemesi için imanla takviye ettiğimiz akıl ve kalbimizi etkin kullanarak her tür tedbiri alabilmektir.

İnsan bir düdüklü tencere; “kin=gıll” de içinde fokur fokur kaynayan yemek gibidir.

Kulun imtihanın cenderesinden geçip hamdım-yandım-piştim aşamalarını tamamlayabilmesi demek aslında; tencerenin düdüğü gibi son nefese kadar sabır, itina, teenni ve dikkat ile buharı yöneterek Rabbinin huzuruna çıkacak temizliğe, saflığa, olgunluğa ulaşması için ağır ağır kısık ateşte pişmektir.

Bir ömür sadece boyuna değil enine de yaşamak ve kısık ateşte ağır ağır pişmektir.

“Kin=gıll” alemlerin rabbi tarafından kendisine yüklenen bu işlevini tamam edince, imtihan değil de mükafat yeri olan cennette insanın yazılımından silinecektir:

“Biz onların (cennet halkının) göğüslerindeki kin ve nefret (gıll) duygularını söküp çıkardık. (Şimdi birbirini seven ve hep iyilik düşünen) Kardeşler olarak, cennet koltukları üzerinde karşılıklı (sohbet ve saadet ortamındadırlar).” Hicr, 15/47.

O halde dünyada cenneti, ahirette de cenneti istiyorsak, yazılımımızdaki “kin=gill” duygularını düdüklü tencere gibi hapsedip, dışarıya yumuşak huy ve tatlı sözümüz, güzel davranışlarla süslediğimiz olgun buharları göndermeliyiz.

Allah bir ayette gıll’i yönetmenin formülünü şöyle verir:

“Onlar bollukta ve darlıkta sarfederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever.” (Al-i İmran, 3/134)

İşin özü: Gıll’i tanıyan ve ona hâkim olan kurtulur.

Gill: Trial

He created death and life (and in both realms) to test which of you will do better in behavior and action. He is omnipotent, very forgiving. (Property, 67/2)

As a requirement of the test, “kin=gill” is placed in the software of every person who responds to the test request with the word “bela: thank you”.

“Kin=gill” is a ruthless/uncompromising, most serious test tool that constantly challenges people from puberty to the last breath against everyone and everything.

In order to be human every day or to remain human every day, the most important thing we will pay attention to is to manage this “kin=gill” correctly and to take all kinds of precautions by using our mind and heart, which we strengthen with faith, so that it does not harm ourselves first and then anyone around us.

Man is a pressure cooker; “kin=gill” is like a scalding meal.

In fact, it means that the servant can pass through the test and complete the stages of raw-burned-cooked; It is to cook slowly on low fire in order to reach the cleanliness, purity and maturity that will come before the Lord by managing the steam with patience, care, youth and attention until the last breath like the whistle of a pot.

A lifetime is to live not only longitudinally but also transversely and cook slowly over low heat.

When the “kin=gill” completes this function assigned to him by the Lord of the worlds, it will be erased from man’s software in Paradise, which is a place of reward, not testing:

“We have removed the feelings of hatred and hatred (gill) from their (people of Paradise) breasts. As brothers (who now love each other and always think of goodness), they are in an environment of conversation and bliss on their heavenly seats.” Hijr, 15/47.

So, if we want paradise in this world and paradise in the hereafter, we must imprison the “kin=gill” emotions in our software like a pressure cooker and send out mature vapors that we embellish with our gentle manners and sweet words and good behaviors.

In one verse, Allah gives the formula for directing the gill as follows:

“They spend in abundance and in poverty, they conquer their anger, they forgive people’s faults. Allah loves those who do good.” (Al-i Imran, 3/134)

The bottom line: Whoever knows and masters Gill is saved.

Yorum Ekle