Çok zayıflamışsın! (Deliliğe Bakış)

Son yıllarda çevremden en çok duyduğum iki cümle:

Çok zayıflamışsın!

Bir rahatsızlık mı geçirdin?

Evet! 1994 yılında evlendiğimde 94 kg ile kendi rekorumu kırmıştım.

Her bir fazla kilonun sağlığa ve hayat refahına olumsuz katkısını gördüğümden hızla zayıfladım/normalleştim ve şu an 77 kiloyum.

94 kg dan 77 kg’a inmenin 33 maddelik sırrını “Nasıl Zayıfladım?” kitabımda anlattım.

İlgilenen dostlar www.cemilpasli.com adresinden kitaba ulaşabilirler.

Ama işin aslı “Nasıl Zayıfladım?” değil, “Nasıl Normalleştim?” olmalı idi.

Normalin anormal, anormalin normal kabul edildiği bir dönemde dünyaya geldik.

Ahir zamandayız!

Ahir zamanın şiddeti tabiinden olan Hasan-Basri zamanında hissedilmişti.

O gördüğü sahabeleri, görmeyenlere anlatırken şu cümleyi kurmuştu:

“Siz sahabeleri görseydiniz “deli” derdiniz. Onlar sizi görseydi “bunlar Müslüman değil” derdi.

Asırlar sonra Osmanlı Devleti’nin mayacısı Şeyh Edebali benzer bir tespitte bulunmuştu:

“Yiğidin iyisinde deli, atın iyisinde doru derler oğul!”

Devlette bu çerçevede 120+ zekalar enderun ve haremde eğitilerek beyni teşkil ederken, 60- zekalar deliler taburunda “Osmanlı Tokatı” diye meşhur silahlarıyla ordunun en önünde ve en cesur kısmını oluşturmuştu.

1.75 boyu olan Cemil Paslı için 77 kilo gayet normal aslında.

Ama göbek çevresi en yüksek olan Konya sularından bu kilo “aşırı zayıflık” kabul ediliyor.

Hafta içi kahvaltı yapmıyorum. Öğle ve akşam yemekleri yetiyor.

Hafta sonu geç kahvaltı ve akşamüzeri olmak üzere sürekli iki vakit yemek yiyorum.

Akşam yemeğini 19.00 dan önce yemeye gayret ediyorum ve çayı yanında katkı maddeleri olmadan içiyorum.

Adeta deliler gibi bolca yürüyorum ve hamd olsun çok rahatım.

Dostlar!

Her şeyin tersyüz edildiği ahir zamanda siz çevreye takılmadan kendinizi yaşayın, kendinizi gerçekleştirin, kendiniz olun!

“Kim ne der!” putuna sakın tapmayın.

Onun hegemonyasına girmeyin,

Gölgesinde durmayın.

Ezan ve kundakla başlayan ve sala ve kefenle biten şu kısa dünya hayatında;

Aşkın varlığınız Allah (c.c.),

İçkin varlığınız eşiniz,

Taşkın varlıklarınız çocuklarınız,

Taştığınız varlıklarınız anne-babalarınızla;

İç-içe, gönül-gönüle, el-ele bir ömür sürün.

Bırakın bunun dışındaki dünya ne diyorsa desin.

Savaşçı (Mücahit) olun!

Bu savaşı en başta sizi kendi heva ve heveslerine göre formatlamaya çalışanlara karşı verin.

Böylece kısa hayat sahifesine kendi özgün imzanız atın ve arkanıza bakmadan çekin gidin.

Unutmayın!

“Seni diğerlerinden farksız yapmaya tüm gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş başladı mı, artık hiç bitmez.” (E. E. Cummings)

Haydi!

“Her eylem yeniden diriltir beni

Nehirler düşlerim göl kenarında

Doğ ey güneş erit taştan adamı

Ve kurut taşları diken elleri!” (M. Akif İnan)

Deyin ve başta nefis ve heva putuna karşı yürümeye başlayın.

Önce kilolarınızdan, sonra sizi engelleyen her tür prangalardan kurtulduğunuzu hissedeceksiniz.

Haydi!

You are so weak! (Look at Medness)

The two phrases I've heard the most in recent years are:
You are so weak!
Did you have an inconvenience?
Yes! When I got married in 1994, I broke my own record with 94 kg.
As I saw the negative contribution of each extra weight to health and well-being of life, I quickly lost weight/normalize and now I am 77 kg.
"How did I lose weight?" I explained in my book.
Interested friends can access the book at www.cemilpasli.com.
But the truth is, "How Did I Lose Weight?" not “How Did I Normalize?” should have.
We were born in a time when normal was considered abnormal and abnormal was considered normal.
We are in the End Times!
The violence of the End Times was felt in the time of Hasan-Basri, who was natural.
While describing the companions he saw and those who did not see, he made the following sentence:
"If you had seen the Companions, you would say "crazy". If they had seen you, they would have said "they are not Muslims".
Centuries later, the leaver of the Ottoman Empire, Sheikh Edebali, made a similar determination:
“They say that the best of the brave is crazy, the best of the horse is right, son!”
In this framework, while 120+ intelligences were trained in the enderun and harem in the state, they formed the brain, while 60-intelligences formed the front and most courageous part of the army with their famous "Ottoman Slap" weapons in the insane battalion.
77 kilos is quite normal for Cemil Paslı, who is 1.75 in height.
However, this weight is considered "extreme thinness" in Konya waters with the highest belly circumference.
I don't have breakfast on weekdays. Lunch and dinner are enough.
I always eat two times a week, late breakfast and afternoon.
I try to eat dinner before 7:00 pm and drink tea without additives.
I walk a lot like crazy and thank God I am very comfortable.
Friends!
In the End Times, when everything is turned upside down, live yourself, realize yourself, be yourself!
“Who says what!” do not worship the idol.
Do not fall under its hegemony,
Do not stand in its shadow.
In this short worldly life that starts with the prayer and ends with the sala and the shroud;
Your transcendent existence is Allah (c.c.)
Your immanent being is your spouse,
Your overflowing assets, your children,
Your assets that you overflow with your parents;
Lead a life together, heart-to-heart, hand-in-hand.
Let the outside world say what it says.
Become a warrior (Mujahideen)!
Fight this war against those who try to format you according to their own whims and whims.
So put your own unique signature on the short life page and go without looking back.
Remember!
“To be yourself in a world that is working day and night with all its might to make you no different from the others means fighting the hardest battle in the world. Once this war has begun, it will never end.” (E.E. Cummings)
Lets!
“Every action resurrects me
Rivers, I dream by the lake
Nature, dry stone man
And those hands that sewed the stones!” (M. Akif Inan)
Say it and start walking against the idol of nafs and desires.
First you will feel that you are getting rid of your weight and then all kinds of shackles that prevent you.
Lets!

Yorum Ekle