BEN İYİ BİR İNSAN OLMAK İSTİYORUM EY ALLAH’IN RESULÜ.

İnsanın dünyada varlık sebebi rabbinin istediği gibi iyi

bir insan olarak yaşaması ,başta nefis ve şeytan olmak

üzere kötülükle ve kötülerle mücadele etmesidir.O halde

bu işin üstadı olan ,rehberimiz peygamberimize kulak verelim:

Bir gün, bir adam Peygamber Efendimiz’ in yanına gelerek;

Size dünya ve âhiret ile ilgili soracak sorularım var.” der.

Bunun üzerine Peygamberimiz o kimseye;

Ne istiyorsan sor!” buyurur.

Adam, peş peşe sorularını sorar ve cevabını da alır:
“İnsanların en zengini olmak istiyorum.”

“Kanaatkâr olursan insanların en zengini olursun.”

“İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.”
“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.”

“İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.”
“Kendin için istediğini insanlar için de istersen insanların en adili olursun.”

“İnsanlar içinde Allah’a en yakın, O’nun en has kullarından olmak istiyorum.”
“Allah’ı çok zikredip anar ve hatırlarsan o zaman Allah’ın en has kullarından olursun.”

“Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.”
“Allah’a, O’nu görüyor gibi ibadet et; her ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görüyor.”

“İmanımı kemâle erdirmek istiyorum.”
“Güzel ahlâklı olursan imanın kemâle erer.”

“Kıyamet günü nûr içinde haşr olmak istiyorum.”
“Hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nûr içinde haşr olursun.”

“İnsanların en merhametlisi olmak istiyorum.”

“Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.”

“Günahlarımın azalmasını istiyorum.”
“İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah’a yalvarırsan günahların azalır.”

“İnsanların en kerîmi olmak istiyorum.”
“Allah’a kullarını şikayet etmezsen insanların kerîmi olursun.”

“Rızkımın bol olmasını istiyorum.”
“Temizliğe devam edersen rızkın bol olur.”

“Allah ve Resûlü tarafından sevilmek istiyorum.”
“O zaman Allah ve Resulü’nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme!”

“Allah’ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum.”
“Kimseye kızmazsan Allah’ın gazabından ve kızmasından kurtulursun.”

“Duâmın kabul edilmesini istiyorum.”
“Haramlardan sakınırsan duaların kabul olur.”

“Allah’ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum.”
“Namusunu koruyup iffetli ol ki; insanlar yanında rezil olmayasın.”

“Allah’ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum.”
“Kardeşlerinin ayıplarını örtersen, Allah da senin ayıplarını örter.”

“Benim günahlarımı ne siler?”
“Allah için döktüğün gözyaşların, hudûun (saygıyla Allah’a kulluğun) ve hastalıkların.”

“Allah yanında hangi iyilik daha faziletlidir?”
“Güzel ahlâk, tevazu, belalara sabır ve kazaya rıza.”

“Allah yanında en büyük günah hangisidir?”
“Kötü ahlâk ve Allah’ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik.”

“Rahman olan Allah’ın gazâbını ne dindirir?”

“Gizliden gizliye sadaka vermek ve sıla-i rahim (akrabaları ziyaret ve görüp gözetmek).”

İşte iyi bir insan olmak istiyorsak tablo ortada.

Gelin birbirimize destek verelim erdemliler topluluğu

olarak yaşayalım, erdemli bir kul olarak rabbimize

kavuşalım.

Emr olunduğun gibi dosdoğru ol(unuz) (Hud/112)

Yorum Ekle