Alemi ve kendimizi anladığımız kadar değerliyiz.

Yüce Allah kainatı daimi bir değişim kanunu üzerine yaratmıştır.

‘’Sünnetullah’’ tabir ettiğimiz tabiat kanunlarında 2 temel esası birlikte görüyor ve yaşıyoruz.

1. Makro alemde nihayetsiz bir benzerlik

2. Mikro alemde nihayetsiz ve tam bir farklılık

Kainata dikkatli bir gözle baktığımızda makro alemde nihayetsiz bir benzerlik, mikro alemde baktığımızda nihayetsiz ve tam bir farklılığı açıkça görebiliyoruz.

İşte kainatın Allah tarafından seçilen halifesi eşref-ül mahlukat insan makro alemdeki nihayetsiz benzerliği ve mikro alemdeki nihayetsiz ve tam farklılığı hayatına yansıtmalıdır.

Dış alemde gördüğümüz benzerliği içerisinde sürekli ve kesintisiz bir pozitif değişimle destekleyerek kendine, ailesine ve çevresine anlam katmalıdır.

Bu  hafta hayatımda yeni ve önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktım.

25 Mayıs 2015 tarihinden itibaren görev yaptığım önce Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü şimdi ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı(CİB) olan kurumdan 07 Ocak 2019 tarihi itibariyle ayrıldım.

Yeni görev yerim Selçuk Üniversitesi.

Memuriyet hayatıma 25 Mayıs 1987 yılında Sağlık Bakanlığında Sağlık Memuru olarak başladım. 9 yıl süren çalışma sürecimde gece çalıştım gündüzleri devam eder 2 fakülte bitirdim ve öğretmen olarak çalışma hayatıma devam ettim.

1996 yılın sonunda o zaman ki ismiyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu( SHÇEK)  şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geçtim. 8 yıl Erkek Yetiştirme Yurdu, 2 yıl Huzurevi Müdür Yardımcılığı ve 9 yıl İl Müdür Yardımcılığı yaparak tam 19 yıl hizmet verdim. Bu arada Yüksek Lisansımı tamamladım. Biri 4. Baskıyı yapan 3 adet kitap yazdım.

2015 yılı Mayıs ayından Konya ve Afyonkarahisar İl Müdürlüklerini yaptığım eski adıyla Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü(BYEGM) yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı(CİB) süresinde 2 kitap daha bastırdım ve doktoramı tez dönemine getirdim.

Çalışma hayatım içerisinde 1993 yılında evlendim ve 3 çocuğum var hamd olsun. Hayatta en önemli kariyer, başarı ve mutluluk vesilesinin de her şeyden önce ve önemde aile kurmak olduğuna inanıyorum.

Bunları şu gerçeği izah etmek için aktarıyorum.

Milletimizin, devletimizin gelişmesi, ilerlemesi, güçlenmesi fertlerin kendini geliştirmesine, güçlendirmesine bağlıdır.

Toplumdaki olumsuz gelişmelerden rahatsız olanlar lütfen kendilerine baksınlar.

Bu durumda bizim pasif kalarak ta olsa payımız ne kadar?

Biz değişmeden, kendimizi geliştirmeden, üretmeden toplumun olumlu olarak değişme imkanı var mı?

Elmas ve kömürün başlangıçta temel maddesi aynıdır dostlar.

İkisinin de kökeni karbondur.

Peki neden elmas kömüre göre daha değerlidir?

Elmas madenler arasında en çok değişime uğradığı için en kıymetlidir.

Yüce Allah’ın ‘’iyi insan yetiştirme projesi’’ olan İslam, insanda sürekli olumlu değişimi emreder.

‘’ Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi sadece) O’ndan isterler. O, (bütün bunları hayata geçirmek için) her an yeni bir ilâhî tasarruftadır (yeni bir şey yaratmaktadır). Rahman, 55/29 ayetiyle Rabbimiz kendi tasarrufları üzerinden bize ders vermektedir.

‘’İki günü birbirine eşit olan ziyandadır’’ ve ‘’Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’’ sözleriyle Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) bu gerçeğe dikkat çeker.

Hz. Mevlana Celalettin Rumi bu gerçeği ne güzel açıklar akıl sahiplerine:

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi,

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,

Dünle beraber gitti cancağızım

Ne kadar söz varsa düne ait

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”

Alemi ve kendimizi anlamamız, değiştirmemiz, geliştirmemiz iç alemimizde ve dış alemimizde sürekli bir faaliyetle mümkün.

Kainatın halifesi insan bu temsil görevinde son nefesine kadar hareket etmek, çalışmak, üretmek, değişmek zorundadır.

Görev ancak son nefeste bırakılabilir.

İslam, insanda, kainatta, sünnetullahta emeklilik yoktur. Siz hiç emekli olan hayvan gördünüz mü?

Kenara çekilip ölümü Hz. Azrail’i beklemek yoktur.

Hz. Azrail(a.s) geldiğinde bizi sürekli güncellediğimiz yeni hedeflere doğru yürürken değil koşarken bulmalıdır.

Bu gerçeğe Rabbim en açık şekilde şu ayetiyle işaret etmektedir.

‘’Rabbini hamd ile an, secde edenlerden ol ve ölünceye kadar Rabbine kulluk et.’’ Hicr, 15/99

Rabbim nokta koymadan  biz harekete, değişime, gelişime nokta koyamayız.

Bu dünya hayatı neticesi itibariyle ahiret hayatından daha önemlidir. Zira ahiret hayatımız bu dünyadaki çalışmalarımızın neticesidir.

O alemde bizim yapacağımız, dünya hayatında yaptıklarımızın neticesini beklemekten başka bir şey değildir.

O halde haydi ahiret hayatımızda çok lazım olacak olan ‘’iyilik’’ biriktirmek için daha çok çalışmaya, koşmaya, üretmeye, gelişmeye devam.

Yorum Ekle