Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden; bazen de ağır ağır inmeyi bileceksin!

1981 yılında Zile Alparslan Ortaokulu’nda 2. Sınıfı okurken farklı bir bisiklet yarışması yapılmıştı.

Yarışmada diğer yarışların aksine hedefe en son gelen birinci oluyordu.

Başlangıçtan aynı anda çıkan yarışçılar, ayakları yere değmeden en yavaş gidebilen ve en son bisikletini ayakta tutan birinci olmuştu.

Bu yarış hıza değil, azim, denge ve soğukkanlılık çabasına verilen değere dikkat çekiyordu.

Yarış, hızla, uçarak giden tavşanın değil, ağır adımlarla ve her adımın hakkını veren kaplumbağanın kazandığının genç dimağlara kazındığının resmiydi.

“Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak…

Sular sarardı… Yüzün perde perde solmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta…

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

Bu bir lisân-ı hafîdir ki rûha dolmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta…” (Ahmet Haşim, Merdiven Şiiri)

Milattan 2000 yıl önce HİTİTLER’ e ait kalıntılar içerisinde bulunan bir duvar yazısına ait olduğu söylenen bir dua. Şiir Wilfred Arlan Peterson tarafından Hitit duasından etkilenerek kaleme alındığını iddiaları da var. Ama bu metin insanlığın istifadesinde…

“Tanrım…!

Beni yavaşlat, aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir.

Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele.

Günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükunetini ver.

Sinirlerim ve kaslarımdaki gerginliği,

belleğimde yaşayan akarsuların melodisiyle yıka, götür.

Uykunun o büyüleyici ve iyileştirici gücünü duymama yardımcı ol.

Anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret;

Bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı,

Güzel bir köpek ya da

kediyi okşamak için durmayı,

güzel bir kitaptan birkaç satır okumayı,

balık avlayabilmeyi,

hülyalara dalabilmeyi öğret.

Her gün bana kaplumbağa ve tavşanın masalını hatırlat.

Hatırlat ki, yarışı her

zaman hızlı koşanın bitirmediğini, yaşamda

hızı arttırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bileyim.

Heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru bakmamı sağla.

Bakıp göreyim ki, onun böyle güçlü ve büyük olması yavaş ve iyi büyümesine bağlıdır.

Beni yavaşlat Tanrım,

ve köklerimi yaşam toprağının

kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et.

Yardım et ki, kaderimin yıldızlarına doğru daha olgun ve

daha sağlıklı olarak yükseleyim.

Ve hepsinden önemlisi…

Tanrım, Bana değiştirebileceğim şeyleri

değiştirmek için CESARET, Değiştiremeyeceğim şeyleri

kabul etmek için SABIR, ikisi arasındaki farkı bilmek için AKIL ver…”

Tarık Buğra’da sakin adımların gücünü şöyle anlatır:

“yavaş yavaş

 ama dakikaları bile boş geçirmeden.

 yavaş yavaş

 ama en küçük fırsatları, en kırıntı imkanları bile değerlendirerek.

 yavaş yavaş

imanı ve azmi zedelemeden, yıpratmadan.

yavaş yavaş

 ama gönül birliğini gevşetmeden.

 yavaş yavaş

 ama kavrayamayanları, aldananları düşman bilmeden,

yavaş yavaş

çirkinleştirmeden, kaybetmeden.

 yavaş yavaş

 ama bir tek mavzerken bir mitralyöz bir top olabilirim hırsına kapılmadan. ve sadece en iyi mavzer olmaya çalışarak.

yavaş yavaş

ama sabırla, sevgiyle, yılmadan.

yavaş yavaş

hesap gününe doğru, ödeşmeye doğru. zafere doğru ” (Tarık Buğra-Küçük Ağa)

Teenni Rahman’dan acele şeytandan.

Sabır, kainatın şifresi, sırrı…

Yavaş yavaş; ağır ağır; usul usul; hazmede hazmede; hakkını vere vere, şifreleri çöze çöze…

Sabırla, itinayla, teemmülle, teenniyle…

Ve hepsinden önemlisi…

Yukarı çıkarken tekbir getireceksin, gurur ve kibire düşmemek için;

Aşağı inerken de dilinden teşbihi düşürmeyeceksin, herkes seni terk etse de seni terk etmeyeni hatırlayacaksın.

Hatırla ki, iman, tevhid, teslim ve tevekkülle inişlerde çıkışlarda hep O’na götürsün.

You will slowly climb these stairs; sometimes you will know how to descend slowly!

In 1981, a different cycling competition was held while I was studying at Zile Alparslan Secondary School.

Unlike other races, the last one to reach the goal was the winner.

The racers who came out at the same time from the start were the ones who could go the slowest without their feet touching the ground and the last to keep their bike standing.

This race drew attention not to speed, but to the value given to the effort of perseverance, balance and composure.

The race was the picture of the young minds, not of the rabbit that flew away at speed, but of the tortoise, who took every step with slow steps.

“You’re going to climb these stairs slowly.

A pile of sun-coloured leaves on its skirts

And once you will look at the sky crying…

The waters turned yellow… Your face is fading in curtains

Watch the red weather, it’s getting evening…

Bent earth, bleed, roses bleed regularly

Bloody nightingales stand on the branches like flame

Did the waters burn? Why does bronze look like marble?

This is a light language that fills the soul.

Watch the red weather so that evening is coming…” (Ahmet Haşim, Ladder Poem)

A prayer that is said to belong to a graffiti found in the ruins of the Hittites 2000 years ago. There are also claims that the poem was written by Wilfred Arlan Peterson, influenced by the Hittite prayer. But this text is for the benefit of humanity…

“My God…!

Slow me down, calm my mind and rest my heart.

Balance my hectic pace by showing the eternity of time.

In the turmoil of the day, give me the serenity of the hills that will live forever.

Tension in my nerves and muscles,

wash and take away with the melody of the rivers living in my memory.

Help me hear the fascinating and healing power of sleep.

Teach the art of experiencing instant pleasures;

slowing down to look at a flower,

a beautiful dog or

stop to caress the cat,

to read a few lines from a good book,

to be able to fish,

teach you to dream.

Remind me of the tale of the tortoise and the rabbit every day.

Remind me that every race

time does not finish the runner, in life

Let me know that there are more important things than increasing the speed.

Let me look up from the branches of the mighty oak tree.

Let me look and see that it is due to its slow and good growth that it becomes this strong and large.

Slow me down Lord

and my roots in the soil of life

help me post it to its permanent values.

Help me to be more mature and towards the stars of my destiny

I will rise healthier.

And most importantly of all…

Lord, give me the things that I can change

Courage to change the things I can’t change

Give Patience to accept, WISDOM to know the difference between the two…”

Tarık Buğra describes the power of calm steps as follows:

“slowly

 but without wasting even minutes.

 slowly

 but by making use of even the smallest opportunities, even the smallest ones.

 slowly

without damaging faith and determination.

slowly

 but without loosening the unity of heart.

 slowly

 but those who do not understand, those who are deceived, without knowing the enemy,

slowly

without making it ugly, without losing it.

 slowly

 but I can be a machine gun and a machine gun without being greedy. and just trying to be the best mauser.

slowly

but patiently, with love, without giving up.

slowly

towards the day of reckoning, towards payback. towards victory” (Tariq Buğra-Küçük Ağa)

From Teenni Rahman, from the rush from the devil.

Patience, the password of the universe, the secret…

Slowly; slowly; gently; in digestion in digestion; Give it your due, solve the passwords…

With patience, care, contemplation, with your teen…

And most importantly of all…

When you go up, you will say takbir, in order not to fall into pride and arrogance;

While you are going down, you will not drop the simile from your tongue, even if everyone leaves you, you will remember the one who did not leave you.

Remember that faith, tawhid, submission and reliance will always lead to Him in ups and downs.

Yorum Ekle