Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Tarihi vesikalar incelendiğinde İslam’dan önceki Türk aile ahlakının çok sağlam olduğu ve aileyi korumada yerleşmiş olan kuralların Alevilik ve Kızılbaşlıkta da kullanıldığını görüyoruz.

Çin yıllıklarına göre Tu-kiu’lar (Göktürkler ) ahlak hususunda sert kanunlara sahip bulunuyorlardı .Göktürklerin ceza kanunlarına göre : İsyan , İhanet , adam öldürme , zina , bağlı bir atı çalmak ölümle cezalandırılırdı. İbni Fazlan “Oğuzlar zina diye bir şey bilmezler “ diyor ve şöyle devam ediyor : “Böyle bir suç işleyen birini yakalarlarsa onu iki parçaya bölerler. İtil Bulgarları da böyledir. Kadınlar ve erkekler birbirinden kaçmazlar ve nehirde birlikte yıkanırlar , bununla birlikte zina etmezler. Zina onlara göre en büyük suçlardan biridir. İçlerinden birisi zina ederse –kim olursa olsun-dört kazık çakıp zina edenin el ve ayaklarını bunlara bağlarlar, sonra onu boynundan uyluklarına balta ile yararak iki parçaya ayırırlar , kadına da aynı cezayı tatbik ederlerdi. Aynı eser hırsız ve oğlancının da aynı şekilde cezalandırıldığını yazıyor.

Alevi ve Kızılbaşlarda da benzeri esaslar vardır. Tahtacılar zina edeni yakmak suretiyle cezalandırırlardı. Zina etmek , esrarı faş etmek i, babaların hakkını vermemek , köyde ve obada fitne çıkarmak… Bu hataların hepsi ölümle cezalandırılırdı. İç İl’de birinin çam ağacına bağlanarak oğulları tarafından yakıldığı meşhurdur. Yörüklerde zina edeni çam ağacına bağlayarak yakarlardı. Elli yıl önce Söke’nin Sofular köyünde (Çepni köyü) bir yolsuz kadın , çifte ile vurularak cezalandırılmıştı. Yine aynı eserde anlatıldığına göre : Aydın’ın Kızılcapınar köyüne Germencik ilçesinden “seyyar sinema” geliyor . Kızılbaş olan köy halkı “ çıplak kadınları göstererek , çocuklarımızın ahlakını bozuyorsunuz. Bari bunu Ramazan’da yapmayın “ diyerek , sinemacıları köyden kovuyorlar.Görülüyor ki eski Türklerdeki aile ahlakı ile ilgili hassasiyetler günümüzde Kızılbaş Türkmenlerde devam etmektedir.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ