Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Altaylar’da anlatılmaya devam edilen bir hikaye vardır: Ay-Mangus masalında , adı olmayan bir çocuğa Tanrı tarafından ad konulması söz konusudur.Çocuk adının Tanrı tarafından konulacağını öğrenince onu aramaya çıkar. Dolaşırken bir ara insan sesine benzeyen bir sesin kendisini çağırdığını duyar. Sesin geldiği yana gittiğinde , kayın ağaçlarından birinde duran bir ihtiyar görür. İhtiyar çocuğa Ay-Mangus adını verir. Çocuk kim olduğunu sorunca da şu cevabı alır : “Ben insan değilim; ben yaratan Tanrı’yım ,babasız bir insana ad verdim.”106 Bunun gibi daha pek çok Altay efsane ve masalında Tanrı’nın hep böyle “gök sakallı ihtiyar” kılığında göründüğü bilinmektedir. Kırgızlarda Tanrı’ya Kojo-Kuday denilmekte , bazen de sadece Kojo , yani Koca kelimesi kullanılmaktadır107, ki bu gün hala Anadolu’da “Hey koca Allah’ım” ve benzeri “Koca Allah” kelimelerinin kullanılmasının temelinde de , muhtevası artık tamamıyla unutulmuş bu kavramı görmek mümkündür.

Günümüz Anadolu’sun da Kızılbaşlar arasında akaid ve ilmihal kitabı vazifesini gören meşhur İmam Cafer Buyruğu’nda da Tanrı’nın insan suretinde görüneceği hakkındaki bu inancı bulmak mümkündür. Burada yazıldığına göre , “ve dahi sıfat hasebiyle Hak Teala on dört yaşında ayın on dördüncü gecesi gibi ve günün kaba kuşluk vaktinde bir güzel bakire kız suretinde göründü” Yine Buyruk’a göre , “Hak Teala hazreti mümin ve Müslim ve derviş ve sufi kullarına (bunların hepsiyle Kızılbaşlar kastediliyor) yedi kimsenin suretinde görünür.

Birinci:Kendi suretinde;

İkinci:Üstad suretinde ;

Üçüncü:Pir (ihtiyar) suretinde ;

Dördüncü:kendinin sevdiği suretinde ;

beşinci:on dört yaşında masum pak suretinde ;

altıncı:muhabbeti (karısı) suretinde ;

yedinci: otuz üç yaşında cennet ehli suretinde görünür.” 109 Görüldüğü gibi , burada da Tanrı’nın kullarına bazen ihtiyar bir insan şeklinde görüneceği inancı vardır.Buyruk’taki bu inancın da hiç süphesiz Şamanist kaynaklı olduğu açıktır.

Bir gece Aşık Paşa zaviyesindeyken nurani yüzlü biri gelerek kendisini “ilmi ledünni” ıssının , yani Tanrı’nın çağırdığını söyler.Miraç hadisesinde olduğu gibi “inşirahı sadr” denilen kalbin göğüsten çıkarılıp temizlenmesi ameliyesi Aşık Paşa’ya yapılır.Bundan sonra o kişi , şeyhi bir makam getirir ; kendisi dışarıda kalır.Şeyh içeri girdiğinde nurlar içinde pırıl pırıl parlayan “Kaba Türk” suretinde ihtiyar bir zat görür.Fakat şiddetli nur yüzünden fazla bakamaz , yüzünü beri yana çevirmek zorunda kalır.İşte Aşık Paşa ilmi ledünniyi , yani gizli şeyleri bilmeye yönelik Allah katında olan ilmi , bu “Kaba Türk” suretindeki ihtiyardan , daha doğrusu Tanrı’dan öğrenmiştir.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ