Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Eski Türkler dini ve içtimai sistemlerinin gereği olarak her vesileyle toplantılar , şölenler , toylar , ziyafetler düzenler burada yer içer , eğlenir veya yas ederlerdi. Bunları içtimai dayanışma ve kaynaşmanın vesilesi olarak görürlerdi.

Şölenlerde oturulacak yerler sıra ile ve ne şekilde içileceği töre ile tespit edilmiştir. O yüzden “kımız içmenin şartlar çok kaideleri sayısızdır.”denir. Elçi kabulünde “pervaneci” ve “toksabcı” denilen iki devlet memuru elçinin iki yanını alarak onu padişaha götürürler . Padişah bir lütuf olarak elini omzuna dokundurur. (Alevi cemlerinde , kapıyı bekleyenin gelen gidenin omzuna dokunup niyaz alması gibi) Hizmetliler (pervaneci - toksabcı , eşik ağabaşı - kapıcı , sofrabaşı – sofracı ) Alevi-Bektaşi cemindeki hizmetlilere benzerler.73 Güney Altay’lı Türk oymakları arasında uzun süre kalan M. F. Gavrilov , onların kadınlı erkekli bir arada içkili toplantılarını , şölenlerini akıcı bir üslupla anlatır. Şimdi anlatacağımız satırları okuyunca Kızılbaş-Alevi-Bektaşi cemleriyle eski Türk şölenlerinin farksız toplantılar olduğunu göreceğiz : “ Altaylarda ekşi sütten yapılan rakı imbikten çekildikten sonra kalanı peynirimsi maddeten hazırlanan Kurut’ta rakıya meze olarak kullanılır. Bunun için birkaç evden ibaret köyde rakının hazırlandığı kulübede toplanarak her gün içerlerdi. Rakının müşterek içilmesi , herkesçe çok iyi bilinen ve adet olarak kabul edilmiş bir sürü kaide ve itiyada göre yapılırdı. Toplantıya iştirak edenler , kulübenin toprak zemini üzerine serilmiş keçe parçası , kayın kabuğu , dana ve toy postları üzerinde bir daire şeklinde otururlardı. Erkek ve kadınlar mevkii ve yaşlarına göre sıralanırlar , daha çok hatırı sayılır ihtiyar erkek ve kadınlar , ev sahibi ile hanımın yanında , diğerleri ve gençler kapıya yakın , daireyi tamamlayarak otururlardı. Rakı içmenin , oturmanın , kalkmanın her hareketin adabı vardı.

Türkler’in kadınlı erkekli toplantılar yaparak burada içki içip eğlenmeleri , çalgılar çalıp sema (semah-raks) etmeleri töreleri icabıdır. İslamiyet’i kabul ettikten sonra , bu adetleri terk edemiyerek onları İslami bir kılığa soktular. İşte Alevi-Bektaşi Cem’inin sırrı budur. “Sekahum sırrı” da eski Türk içme alışkanlığının , Kuran’da delil arama , bulma gayretinden başka bir şey değildir.Türkiye’de Aleviler ve Bektaşiler atalarının adetlerine uygun içki içmektedirler.Bunu İslami bir cila altında yapmaktadırlar.İçtikleri içkiye “dolu-tolu” diyorlar.Orta Asya’daki Şamanist Türkmenlerde “kansız kurban “ manasına “dolu-tolu” tabirini kullanmışlardır.Böylece Alevi ve Bektaşiler içkiyi kansız kurban niyetiyle ibadet maksadıyla içmektedirler.Ona gösterdikleri hürmet içki verilirken büyük bir sessizliğin hüküm sürmesinden anlaşılır.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ