Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Türk Şamanlarının en önemli vazifelerinden birinin de ayinler yaparak hastaların vücuduna giren cinleri ve kötü ruhları kovmak olduğunu Köprülü belirtmektedir.88 Şamanizm üzerinde çalışan araştırıcıların tespitlerine göre hastaları tedavi etmek Şamanlığın ana görevlerindendir. Bunun için birtakım usuller uygulanır. Hastalık tedavisinin eskiden şamanın asıl vazifesi olmadığı , sonradan intikal ettiğine dair rivayetler de vardır.Bunlardan bir kısmına göre , Şamanların başlangıçta hasta iyileştirmekle alakası yoktu. Ama kendilerine sramana veya şamana denilen bazı Budist propagandacılar , uyguladıkları tedavi usulleriyle Şamanlar üzerinde etkili oldular ve onlarında bu vazifeyi yüklenmelerini sağladılar.Bir başka görüşe göre ise , şamanlar tıpkı sihirbazlar konusunda olduğu gibi , eski sihirbazların vazifelerini kendilerine mal etmişlerdi.

Günümüzde Doğu Türkistan’da hastalık tedavisi için uygulanan Şamanist işlemler İslami kılıkta devam etmektedir.Altay Şamanlarının ayinleri , İslami dualar , peygamber ve velilerin isimleri karıştırılarak İslamileştirilmeye çalışılmaktadır.Perihan (peri çağıran) denilen bu Müslüman şamanlar bu yola kendilerini koruyabilmişlerdir.

Menakıbu’l Kudsiye’de Baba İlyas’ın ileri gelen halifelerinden Hacı Mihman’ın , hangi hastaya nefesi ererse mutlaka iyileştirdiği ve bu kerametin , şeyhi tarafından kendisine bağışlandığı anlatılır.91 Vilayetname-i Otman Baba’da ise Otman Baba’nın misafir olduğu Musa Beğ adındaki zatın tekkesinde , civardaki hastaları yanına çağırdığı , onları iyileştireceğini ilan ettiği hikaye olunur.Şeyh tekkeye toplanan hastalara nefes edilmiş sular içirmiş ve gerçekten de hepsini iyileştirerek yerlerine göndermiştir.

Günümüzde Anadolu’da aynı durum söz konusudur. Okuyup üflemek , ip bağlamak , muska yazmak v.s usullerle hastalık tedavi etmeye çalışan kimseler vardır.Halk arasında genellikle hoca diye tanınan kimseler , gerçekte Şaman kalıntısı kimselerdir.Tıpkı Doğu Türkistan’daki meslektaşları gibi onlarında Yıldızname ve benzeri , hususi olarak tertiplenmiş , içine ayetler , peygamber isimleri , Allah’ın isimleri karıştırılmış bir takım kitapları vardır.Yazdıkları muskalar da aynı mahiyettedir.Bunlardan başka yine Anadolu’da cindar adıyla bilinen ve hastaların vücuduna girdiğine inanılan cinleri kovarak , yahut emrindeki cinlerle geleceği ve gaybı keşfederek bir takım kehanetlerde bulunan kişilerin de , Şamanistler arasında yardımcı ruhları çağırarak hastanın içinden fene ruhları çıkarmaya çalışan ve geleceği öğrenen Şamanlardan farkı olmadığı ortadadır.Yüzlerce yıldan beri İslamiyet , Anadolu’da dahi Şamanizm’in bu ana fonksiyonunu silip atamamıştır.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ