Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Süleymanşah’ın 1075’de İznik’i fethedip orayı merkez olarak yaptığı tüm askeri faaliyetler, tüm Anadolu’nun idaresi altına almasıyla sonuçlandı. Bu kısa süre içerisinde Anadolu’nun Bizans hâkimiyeti altına girmesinin belli başlı altı sebebi vardı:

1. Bizans İmparatorluğu m.1000-1100 yılları arasında bazı iç ve dış siyasi olayların menfi baskısı altında kalmıştı. 1042-1081 yılları arasında 11 imparatorun değişmiş olması içerideki siyasi istikrarsızlığın açık göstergesidir.41 Bu imparatorlardan çoğunun bir isyan sonucu Bizans tahtına çıktığı unutulmamalıdır. Saray ve hükümet çevresindeki siyasi entrikalarla Balkanlarda şiddetle hissedilen Uz, Peçenek , Kuman baskısı devleti iyice zayıflamış , çok zor durumda bırakmıştır.

2. Selçukluların son derece disiplinli askeri birliklerine karşılık Bizanslı gönüllü ve ücretli askerlerden meydana gelen eğitimsiz, disiplinsiz, motivasyonunu kaybetmiş bir ordusu vardı.

3. Abbasilerden itibaren Müslümanların düzenli seferlerle Anadolu’ya giderek şehirleri tahrip etmeleri ve bunu yüzyıllar boyu sürmesi, halkı tedirgin etmiş ve pek çok kişi toprağını bırakarak daha emin yerlere göç etmişti. Bizans vergi sistemi de büyük bir çöküntüye uğramıştı. İşte bu iktisadi ve moral çöküntü Bizans’ı Selçuklular karşısında zor durumda bırakıyordu.

4. Anadolu halkı daima Bizans’ı dışarıdan gelen sömürgeci bir güç olarak gördü. Bu yüzyıllar boyu hiç değişmedi. Dolayısıyla Bizans İmparatorluğu Selçuklulara karşı istediği muhtaç olduğu desteği halktan alamadı.

5. Bizans yanlış bir siyasi hesap ile Doğuda Selçuklulara karşı tampon olabilecek Ermeni krallığını, batıda Peçenek, 45 Uz ve Kumanlara karşı tampon olabilecek Bulgar krallığını kendi elleriyle yıktı. Bu da Bizans’ın Selçuklular, Peçenekler, Uzlar ve Kumanlarla direkt karşılaşması ve mücadele etmesi anlamına geliyordu.

6. İstanbul’da hiç eksik olmayan siyasi karışıklıklar, saray memurları ve yüksek seviyedeki devlet memurlarının mücadele ve entrikaları Bizans’ı başının çaresine bakmaya mecbur ediyor bu durumda, Anadolu Selçuklu Devleti’nin işini oldukça kolaylaştırıyordu.

Bütün bu şartlar rağmen Bizanslılar Anadolu’yu hiçbir zaman gözden çıkarmadılar. Balkanları sağlama alan İmp. Manuel Selçukluları Anadolu’dan atmak için büyük bir hazırlık yaptı.1176 da önce Niksar önlerinde, sonra Myriokephalon’da Bizans ordusu hezimete uğradı, adeta yok edildi. Bu galibiyetten sonra Türkler Anadolu’ya kesinkes yerleşmiş oluyordu. Bizans Devleti de Türkleri Anadolu’dan atamayacağını anlamıştı.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ