Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Araştırmacılar yaptıkları araştırmalar neticesinde Şamanların bir takım sihri tecrübeler sonunda ateşin yakıcı etkisini yok etme gücünü başardıklarını tespit etmişlerdir.Eliade’ye göre Şaman, sadece bu kabiliyeti kazanmakla kalmamış , har bakımdan ateşe hükmetmiştir. Bir şaman bu sayede rahatça vücudunun her tarafını ateşe duyarsız ve onun yapacağı tahribatı etkisiz hale getirebilmektedir.

Başka bir araştırmada ise , şamanın ateşe hakimiyetinin , ateşten korkmayan bir ruhun şamanın vücuduna girmesi suretiyle hasıl olduğuna inanıldığını görmüştür.Bu ruh şamanın içine girdiğinde , o ateş üstünde hiç yanmadan yürüyebilir ; ateşte kıpkızıl olmuş demiri hiç acı duymadan avuçlayabilir.Bunun gibi ıstıraba dayanıklı bir ruh , her türlü kesici ve yaralayıcı aletlere şamanı duygusuz hale getirebilmektedir.Araştırmacı bütün bu sayılanların Tunguzlar’da,Goldlar’da , Buryatlar’da bizzat yaşandığını ve kendisinin Buryatlar’da Şamanların kızgın korlar üzerinde yürüdüğünü görmüştür.

Altaylar’da 17.yüzyılda Kalpas adındaki şamanın , kendisini Budizm’e zorlayan Oyrat beyini reddetmesi üzerine ateşe atıldığını , uzun süre ateşte kaldığı halde yanmadığının görülmesiyle kudretinin tasdik edildiğini kaynaklar bildirmektedir.

Eliade ateşin yakıcılığına karşı koyabilme gücünün , Şamanizm’in dışındaki bazı büyü sistemlerinde de görüldüğünü söyler.Şamanların ateşe hükmetme durumları yalnız Türkler arasında değil , Moğollarda da görülmüştür.Cengiz Han’ın amcası Kutula’nın bu güce sahip olduğunu biliyoruz.Hatta Kutula soğuk kış gecelerinde iri ağaçlardan büyük ateş yakar ve yanına yatardı.Yanan korlar üzerine düşer , fakat o buna aldırmazdı.

Moğol Şamanlarının ateşle olan ilgileri , 1258 de Hulagu’nun Bağdat’ı işgalinden itibaren Rıfailik tarikatına da geçmiş bu tarihten sonra farklı yerlere dağılan Rıfai Dervişleri, Şamanlardan öğrendikleri uygulamaları göstermeye başlamışlardı.Hatta Mevlana zamanında Konya’ya gelen Rıfailer’ in ateş gösterisi yaptıklarını kaynaklar haber veriyor. Selçuklular ve Osmanlıların zamanında olduğu gibi günümüzde de Rıfai Dervişlerinin ara sıra gibi gösterilerde bulunduklarına tesadüf edilmektedir.Bektaşi Menakıpnamelerinde en sık geçen motiflerden birisidir ateşe hükmetmek. Menkıbu’l Kudsiye’de anlatıldığına göre , Köre kadın adındaki Selçuklu kadısı , Baba İlyas’ı tahrik ederek ondan keramet göstermesini ister.Köyün ortasına büyük bir ateş yaktırarak müritlerinden bir kaçının bunun içine girmesini , yanıp yanmayacaklarını görmek istediğini bildirir.Bu istek üzerine ileri gelen müritlerden Oban , şeyhten izin isteyerek ateşin içine girer. Fakat ateş onu yakmaz ve ne yana yürürse ateş söner.

Aynı eserde , isyan sırasında Baba İlyas’ın Çat köyündeki zaviyesine ateş verildiğinden bahsedilir.O zaman henüz beşikte bir çocuk olan Muhlis Paşa telaş yüzünden içerde unutulmuştur. Üç gün müddetle yanan ateşin ortasında kaldığı halde bir şey olmamış , üçüncü gün birisi tarafından kurtarılmıştır.

Seyitgazi tekkesindeki dervişler Hacım’ın Peygamber evladından olup olmadığını anlamak için içi ateş dolu bir tandıra girmesini isterler.Hacım kendi girmeyip müridi Burhan Abdal’ı sokar.Burhan Abdal tandıra girip sema etmeye başlar ve ateşi söndürür ; tekrar sapasağlam dışarı çıkar.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ