Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


İlk vahyin Anadolu’daki izleri Hz Nuh’a dayanır. Güneydoğu Torosların devamı olan Cudi dağı Nuh A.S. ile ilk tanışanlardan.Harran’nın kurucusu da İdris (Kainan) peygamber. Bu kenti oğlu Harran’nın anısına kurmuş.H.z. Musa’nın “feta”sı Yuşa bin Nun Anadolu topraklarını baştanbaşı katederek Anadolu kavağının en yüksek tepesine kurulmuş.Roma’dan sonra o çağların en büyük ikinci kenti olan Antakya’da Habib bin Neccar (İgnatus) Sezar Trajan zamanında insanları batıldan hakka çağırdığı için taşlanarak öldürülür.Bu kutlu şehadete Kuran-ı Kerim yer verir. Ve Efes’li yedi genç , Ashabı Kehf olarak Kuranı Kerim ve tarihteki yerlerini aldılar.

Raşit halifeler döneminde ashabtan Habib bin Mesleme el Fihri ve Safvan bin Muattal es Sülemi “dördürcü irminiyye” denilen Samosata’yı (Samsat )fethederler. Hz. Safvan oraya yerleşir. Kemah’ı fetheder ve H.z. Muaviye döneminin sonunda Samsat’ta vefat eder. Habib bin Mesleme eliyle Malatya fethedilirse de defalarca İslam-Bizans arasında el değiştirir. Ama Anadolu’nun fethinde Gaziler tarafından “Gaza Üssü “ olarak kullanılmıştır. Kahraman İslam kumandanlarından Abdullah el Battal (Battal Gazi) ve Abdulvehhab bin Buht akınlarını buradan gerçekleştiriyorlardı. Danişmend Ahmet Gazi de fetih üssü olarak Malatya’yı kullanmıştır. İlk defa h.43 yılında Büsr bin Ertad ve Müslim bin Ukbe komutasında kuşatılan İstanbul 1453 yılına kadar 60 kez kuşatılmış ve 61. kez 1453 yılında fethedilmiştir. H.100. yılda müslümanlar yine İstanbul’u kuşatmış Galata kulesini ele geçirmiş ve Ömer bin Abdulaziz Galata’da bir camii yaptırmış, adına hala “Arap Camii” denilmektedir. İstanbul tekfuru ile anlaşma yapılmış Eğrikapı, Edirnekapısı, Sultan Selim, Unkapanına kadar müslümanlar yerleştirilmiştir.

Emeviler devrinde sürekli Anadolu’ya akınlar yapıldı. Abdulmelik devrinde Muhammet bin Mervan H.73, M.692-693 yılında Sivas , Maraş, Erzurum, Samsat, Darende alındı. M.704 yılında Ermenilerin isyanı Muhammet bin Mervan tarafından şiddetle bastırıldı. Muhammet bin Mervan o kadar şiddet kullandı ki Ermeniler kiliselere doldurularak yakıldı. Bu sebeple bu yıla Ermeniler “yangın yılı “ dediler.

Velid bin Abdulmelik zamanında fetihler devam etti. M.709-710 yıllarında Mesleme ile Abbas Anadolu’ya iki koldan girdiler. Mesleme 712 yılında Amasya’yı Abbas ise Yalvaç’ı fethetti.713’de Abbas Hereklea’yı (Ereğli) fethetti.

Hişam zamanında Mesleme bin Abdulmelik 726 yılında Kayseri ertesi yıl İznik,730 da Kapadokya, Maraş, Malatya fethedildi. Bu fetihlerde destanlara konu olacak kadar kahramanlaşan Abdullah el Battal (Battal Gazi) çok büyük başarılar elde etti. Bu efsane isim H.122 yılında Akronion (Afyon) bozgununda Bizanslılar tarafından şehit edildi.

Emeviler devrinde Anadolu’nun birçok yeri fethedilmişse de fetihler tüm Anadolu’yu kapsamadığı için gel-git şeklinde devam etmiş daimi bir hakimiyet, daimi bir idare tesis edilememiş Vali atanmamış ordu komutanları idareyi temin etmişler, aynı belde 5-6 sefer fethedilmiş,tekrar elden çıkmıştır. Fakat bizi konumuz itibariyle asıl ilgilendiren fetihlerin mahiyetidir. Muhammed bin Mervan , Büsr bin Ertad ve Müslim bin Ukbe gibi zalim kumandanların yaptığı savaşlar ve H.704 yılında meydana gelen ve tarihe “yangın yılı” olarak geçen olaylar fetihlere gölge düşürmüştür. Bu askeri savaşlar “kalplerin fethi” olmaktan çok toprak ve ganimet elde etme amacıyla gerçekleşmiş , asıl Anadolu’daki kalp fetihlerini ise aşağıda anlatacağımız gönüllü bu günkü manada sivil toplum kuruluşları diyebileceğimiz grupların , M.9. asırdan itibaren başlattıkları özverili çalışmalar sayesinde gerçekleştirmişlerdir.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ