Perşembe, Ekim 17, 2019

Text Size

Türk Aleviliği

Başlık Filtresi      Göster  
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK” 2064
2 ÖNSÖZ 2313
3 İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU 4124
4 ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU 3342
5 Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı 2337
6 - ANADOLU’ YA GİRİŞ 2564
7 ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ 4645
8 İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi 2891
9 Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri 6519
10 Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri 2742
11 Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu 2170
12 ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER 2927
13 I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler) 14522
14 2.Ahiler (Ahiyanı Rum) 6312
15 3-Baciyanı Rum 3252
16 4-Abdalanı Rum 11106
17 A – ASKERİ FAALİYETLER 2371
18 B - SİYASİ FAALİYETLER 2701
19 C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER 6114
20 BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK 7242
21 Hoca Ahmet Yesevi 3121
22 1-CAMİLER 2311
23 2-TEKKE VE ZAVİYELER 2882
24 ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ 3459
25 ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER 3443
26 KAM , DEDE , BABA 2414
27 Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi 2458
28 Ak ve Kara Şamanlar 6257
29 Şaman Giysisi 3637
30  Şaman Davulu 5278
31 Şamanın Yardımcı Ruhları 3485
32 Şamanın Görevleri 2798
33 Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır. 4992
34 -Gizlilik 2303
35 Şölen ve ayini cem 2502
36 Tanrılar için kesilen kurbanlar 2522
37 Kurban kemiğinin kırılmaması 2272
38 Sihir ve büyük yapmak 2728
39 Hastaları iyileştirmek 2552
40 Gaipten ve gelecekten haber vermek 3238
41 Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration) 3463
42 Göğe yükselip Tanrı ile konuşma 2426
43 Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi 3159
44 Tabiat kuvvetlerine hakim olmak 2352
45 Ateşe hükmetmek 3409
46 Kemiklerden dirilmek 2656
47 Kadın – Erkek müşterek ayinler 2895
48 Tahta Kılıçla Savaşmak 3807
49 TÜRK AİLE AHLAKI 2456
50 H.Z. ALİ SEVGİSİ 2430
51 ATALAR KÜLTÜ 4448
52 TABİAT KÜLTLERİ 6242
53 SU KÜLTÜ 3133
54 DAĞ VE TEPE KÜLTÜ 2890
55 TAVŞAN ETİ 3000
56 BUDİZM 2759
57 TAOİZM 2188
58 a.Zerdüştlük ve Mazdeizm : 2812
59 b.Maniheizm 3126
60 HIRISTİYANLIK 2262
61 YAHUDİLİK 2321
62 ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI 15791
63 HACI BEKTAS VELI 2370
64 PİR SULTAN ABDAL 2438
65 SONSÖZ 2142
66 TV PROGRAMI - TÜRK ALEVİLİĞİ 3518
67 Yayınlanmış Kitaplarım 2656