Salı, Haziran 18, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06

Türk Aleviliği

Başlık Filtresi      Göster  
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK” 1976
2 ÖNSÖZ 2202
3 İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU 3984
4 ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU 3233
5 Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı 2251
6 - ANADOLU’ YA GİRİŞ 2464
7 ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ 4506
8 İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi 2796
9 Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri 6228
10 Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri 2643
11 Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu 2083
12 ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER 2797
13 I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler) 14195
14 2.Ahiler (Ahiyanı Rum) 6135
15 3-Baciyanı Rum 3151
16 4-Abdalanı Rum 10568
17 A – ASKERİ FAALİYETLER 2274
18 B - SİYASİ FAALİYETLER 2607
19 C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER 5909
20 BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK 7031
21 Hoca Ahmet Yesevi 3033
22 1-CAMİLER 2226
23 2-TEKKE VE ZAVİYELER 2789
24 ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ 3369
25 ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER 3359
26 KAM , DEDE , BABA 2332
27 Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi 2367
28 Ak ve Kara Şamanlar 5769
29 Şaman Giysisi 3420
30  Şaman Davulu 5095
31 Şamanın Yardımcı Ruhları 3297
32 Şamanın Görevleri 2672
33 Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır. 4840
34 -Gizlilik 2221
35 Şölen ve ayini cem 2423
36 Tanrılar için kesilen kurbanlar 2427
37 Kurban kemiğinin kırılmaması 2161
38 Sihir ve büyük yapmak 2624
39 Hastaları iyileştirmek 2472
40 Gaipten ve gelecekten haber vermek 3104
41 Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration) 3367
42 Göğe yükselip Tanrı ile konuşma 2338
43 Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi 3076
44 Tabiat kuvvetlerine hakim olmak 2280
45 Ateşe hükmetmek 3284
46 Kemiklerden dirilmek 2578
47 Kadın – Erkek müşterek ayinler 2806
48 Tahta Kılıçla Savaşmak 3637
49 TÜRK AİLE AHLAKI 2376
50 H.Z. ALİ SEVGİSİ 2354
51 ATALAR KÜLTÜ 4366
52 TABİAT KÜLTLERİ 5951
53 SU KÜLTÜ 3020
54 DAĞ VE TEPE KÜLTÜ 2782
55 TAVŞAN ETİ 2887
56 BUDİZM 2657
57 TAOİZM 2111
58 a.Zerdüştlük ve Mazdeizm : 2715
59 b.Maniheizm 3042
60 HIRISTİYANLIK 2186
61 YAHUDİLİK 2253
62 ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI 15520
63 HACI BEKTAS VELI 2288
64 PİR SULTAN ABDAL 2363
65 SONSÖZ 2066
66 TV PROGRAMI - TÜRK ALEVİLİĞİ 3441
67 Yayınlanmış Kitaplarım 2565

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ