Salı, Ocak 22, 2019
Text Size

Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

ASKON Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine ''İş Hayatında İletişim, Aile İçi Huzurun Dinamikleri, İş ve Aile Ahlakı'' konularında sunum yaptık.YK Baş...

Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

M. Hasan Sert İlkokulunda Velilerle 'İletişim' ve yardımcıları 'Sevgi ve Sabır' konusunu paylaştık...

Ereğli'de Çocuk ihmal ve istismarı üzerine konuştuk.

  Ereğli'de 15 Temmuz Anaokulu Salonunda Veli ve Eğitimcilere Çocuk ihmal ve istismarı üzerine konuştuk.    

 • Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

  Pazartesi, 24 Aralık 2018 14:06
 • Muhabbethane'de Gençlerle ''Huzurun Anahtarı''nı konuştuk...

  Salı, 13 Kasım 2018 08:17
 • Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

  Perşembe, 25 Ekim 2018 09:01
 • Emirgazi'de öğretmenlerimizle beraberdik...

  Pazartesi, 24 Eylül 2018 11:06
 • Ereğli'de Çocuk ihmal ve istismarı üzerine konuştuk.

  Salı, 03 Nisan 2018 09:02

Türk Aleviliği

Başlık Filtresi      Göster  
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK” 1840
2 ÖNSÖZ 2064
3 İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU 3781
4 ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU 3053
5 Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı 2128
6 - ANADOLU’ YA GİRİŞ 2352
7 ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ 4280
8 İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi 2652
9 Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri 5533
10 Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri 2491
11 Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu 1924
12 ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER 2588
13 I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler) 13687
14 2.Ahiler (Ahiyanı Rum) 5834
15 3-Baciyanı Rum 3022
16 4-Abdalanı Rum 9950
17 A – ASKERİ FAALİYETLER 2168
18 B - SİYASİ FAALİYETLER 2482
19 C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER 5645
20 BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK 6703
21 Hoca Ahmet Yesevi 2896
22 1-CAMİLER 2117
23 2-TEKKE VE ZAVİYELER 2645
24 ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ 3197
25 ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER 2715
26 KAM , DEDE , BABA 2202
27 Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi 2245
28 Ak ve Kara Şamanlar 5314
29 Şaman Giysisi 3148
30  Şaman Davulu 4780
31 Şamanın Yardımcı Ruhları 3039
32 Şamanın Görevleri 2491
33 Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır. 4631
34 -Gizlilik 2108
35 Şölen ve ayini cem 2318
36 Tanrılar için kesilen kurbanlar 2299
37 Kurban kemiğinin kırılmaması 2017
38 Sihir ve büyük yapmak 2472
39 Hastaları iyileştirmek 2312
40 Gaipten ve gelecekten haber vermek 2906
41 Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration) 3208
42 Göğe yükselip Tanrı ile konuşma 2189
43 Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi 2928
44 Tabiat kuvvetlerine hakim olmak 2138
45 Ateşe hükmetmek 3067
46 Kemiklerden dirilmek 2420
47 Kadın – Erkek müşterek ayinler 2667
48 Tahta Kılıçla Savaşmak 3399
49 TÜRK AİLE AHLAKI 2221
50 H.Z. ALİ SEVGİSİ 2194
51 ATALAR KÜLTÜ 4201
52 TABİAT KÜLTLERİ 5458
53 SU KÜLTÜ 2864
54 DAĞ VE TEPE KÜLTÜ 2607
55 TAVŞAN ETİ 2689
56 BUDİZM 2526
57 TAOİZM 1989
58 a.Zerdüştlük ve Mazdeizm : 2569
59 b.Maniheizm 2886
60 HIRISTİYANLIK 2048
61 YAHUDİLİK 2146
62 ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI 15152
63 HACI BEKTAS VELI 2188
64 PİR SULTAN ABDAL 2247
65 SONSÖZ 1958
66 TV PROGRAMI - TÜRK ALEVİLİĞİ 3285
67 Yayınlanmış Kitaplarım 2400

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ