Perşembe, Mart 21, 2019
Text Size

Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konulu panelde ''Kadın ve Medya Algısı''nı anlattım.

Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Katum) Müdürlüğünün düzenlediği “Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” k...

İkindi Sohbetlerinde ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

Konya Kültürünün işlendiği Koyunoğlu Müzesi İkindi Sohbetlerinde seçkin bir toplulukla "Mevlana ve İletişim" konusunu paylaştık. Gerçekten dinleyi...

Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

ASKON Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine ''İş Hayatında İletişim, Aile İçi Huzurun Dinamikleri, İş ve Aile Ahlakı'' konularında sunum yaptık.YK Baş...

Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

M. Hasan Sert İlkokulunda Velilerle 'İletişim' ve yardımcıları 'Sevgi ve Sabır' konusunu paylaştık...

 • Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konulu panelde ''Kadın ve Medya Algısı''nı anlattım.

  Çarşamba, 13 Mart 2019 12:05
 • İkindi Sohbetlerinde ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 05 Mart 2019 08:34
 • Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

  Pazartesi, 24 Aralık 2018 14:06
 • Muhabbethane'de Gençlerle ''Huzurun Anahtarı''nı konuştuk...

  Salı, 13 Kasım 2018 08:17
 • Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

  Perşembe, 25 Ekim 2018 09:01

Türk Aleviliği

Başlık Filtresi      Göster  
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK” 1898
2 ÖNSÖZ 2135
3 İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU 3875
4 ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU 3140
5 Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı 2184
6 - ANADOLU’ YA GİRİŞ 2407
7 ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ 4382
8 İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi 2714
9 Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri 5765
10 Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri 2560
11 Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu 1999
12 ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER 2683
13 I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler) 13886
14 2.Ahiler (Ahiyanı Rum) 5971
15 3-Baciyanı Rum 3087
16 4-Abdalanı Rum 10202
17 A – ASKERİ FAALİYETLER 2222
18 B - SİYASİ FAALİYETLER 2536
19 C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER 5759
20 BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK 6855
21 Hoca Ahmet Yesevi 2962
22 1-CAMİLER 2169
23 2-TEKKE VE ZAVİYELER 2705
24 ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ 3283
25 ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER 2779
26 KAM , DEDE , BABA 2268
27 Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi 2301
28 Ak ve Kara Şamanlar 5497
29 Şaman Giysisi 3258
30  Şaman Davulu 4927
31 Şamanın Yardımcı Ruhları 3137
32 Şamanın Görevleri 2570
33 Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır. 4725
34 -Gizlilik 2160
35 Şölen ve ayini cem 2356
36 Tanrılar için kesilen kurbanlar 2360
37 Kurban kemiğinin kırılmaması 2091
38 Sihir ve büyük yapmak 2550
39 Hastaları iyileştirmek 2392
40 Gaipten ve gelecekten haber vermek 2992
41 Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration) 3277
42 Göğe yükselip Tanrı ile konuşma 2245
43 Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi 2999
44 Tabiat kuvvetlerine hakim olmak 2202
45 Ateşe hükmetmek 3168
46 Kemiklerden dirilmek 2496
47 Kadın – Erkek müşterek ayinler 2727
48 Tahta Kılıçla Savaşmak 3500
49 TÜRK AİLE AHLAKI 2291
50 H.Z. ALİ SEVGİSİ 2265
51 ATALAR KÜLTÜ 4267
52 TABİAT KÜLTLERİ 5655
53 SU KÜLTÜ 2927
54 DAĞ VE TEPE KÜLTÜ 2699
55 TAVŞAN ETİ 2775
56 BUDİZM 2585
57 TAOİZM 2039
58 a.Zerdüştlük ve Mazdeizm : 2639
59 b.Maniheizm 2954
60 HIRISTİYANLIK 2111
61 YAHUDİLİK 2193
62 ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI 15298
63 HACI BEKTAS VELI 2236
64 PİR SULTAN ABDAL 2304
65 SONSÖZ 2009
66 TV PROGRAMI - TÜRK ALEVİLİĞİ 3358
67 Yayınlanmış Kitaplarım 2482

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ