Çarşamba, Ekim 28, 2020

Text Size

TarihFilmi ailemle birlikte izledim. Film tekniği görsellik , sahneler , gösterim ve hasılat bakımından dünyanın geldiği sinema seviyesini yakalamış hatta geçmiş durumda. Bu açıdan diğer yönetmenlere de ciddi anlamda ilham kaynağı olacaktır.

Peygamberin müjdesiyle başlatılması güzel bir düşünce.Fakat Peygamberden fethe kadar gelen ve onu netice veren eğitim , ticaret , sosyal hayat gibi konular daha somut ve belirgin yansıtılabilirdi. Akşemsettin’in rolü daha fazla ele alınabilirdi.

Aslında kendisi siftah ettikten sonra ikinci müşteriyi siftah etmeyen komşusuna gönderen tüccarın ahlakı İstanbul’u fethetti.

Çocuklarını abdest almadan emzirmeyen anneler başardı bu işi.

Devletin başı Sultan Mehmet ile bir yabancıyı eşit bir şekilde yargılayan ve gereken hükmü aynen uygulayan adalet sistemi fethin en büyük itici gücüydü. İşte bu güç fethi müjdeleyen Peygamberin ‘ hırsızlık yapan kızım Fatıma’da olsa haddi (cezayı) uygularım’ şeklinde ifade ettiği adaletin 800 yıl sonra aynen uygulama gayretiydi.

Ve bütün bu gerçekler rumlara ‘Kostantinapolis’te kardinal külahı görmektense , Osmanlı sarığını tercih ederiz’ sözünü söyletmişti.

Devamını oku...

Ahilik, Ahi Evran Hazretleri tarafından Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır.Aslen Horasan Kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahi Evran Hazretlerine Ahi Baba da denir.

Kelimenin kökeni ile ilgili olarak iki iddia mevcuttur. İlk iddiaya göre kelime Arapça kökenlidir. Buna göre "Ahi" kelimesi Ahiyye'nin tekili olan "ah" kelimesine birinci tekil "ya"sı ilave olunarak "ahi" şeklinde telaffuz olunmuş halidir.Bu fikre göre ahi'nin sözlük manası "kardeşim" demektir. Bu iddianın güçlü yanı, ahiliğin ilk olarak Araplarda Fütüvvet Teşkilatı adıyla çıkması, dolayısıyla ahilik ile ilgili terimlerin Arapça olması gereğidir. Ancak bu kanıt yeterli değildir.

İkinci iddiaya göre Ahi kelimesi Türkçe Akı kelimesinin zamanla değişimi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu görüşün haklılık payı oldukça yüksektir. Zira bu kelimenin Ahi birlikleri içinde zaman zaman Ahi Baba şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Buna göre kelimenin Arapça manası ile düşünüldüğünde "Kardeşim Baba" diye bir tabir uygun düşmüyor.Fakat Divânu Lügati't-Türk'te akı اقى; Eli açık, koçak, selek, cömert, yiğit, delikanlı gibi manalar ifade eden Akı kelimesiyle düşünüldüğünde "Ahi Baba" tabiri daha mantıklı görünüyor.

Devamını oku...

Devletlerin milletlerin tarihine göz attığımızda sürekli yükselişler , zirveler ve inişleri görürüz. Bunlar İbn Haldun’a göre mukadder olaylardır.

Devletler insan gibidir. Çocukluk , gençlik , olgunluk (ustalık) ve yaşlılık ve ölüm. Bediüzzaman Said Nursi İbn Haldun’un bu nazariyesine istisna getirir.Tamamen ilme dayalı , dünyada müspet tüm gelişmeleri yakından izleyen , o gelişmeleri derhal yapısına uygun hale getirerek uygulayan , kendini sürekli yenileyen ve geliştiren devletlerin bu kuraldan istisna olacağını ifade eder.İskandinav ülkeleri bu misale örnek olabilir.

16 bayraklı devlet tecrübesine sahip bir milletin çocukları şu an yükseliş şeridinde yol alıyorlar.Bu tespiti içeriden ve dışarıdan çok farklı kesimden insanlar dile getiriyorlar bu gün. Başbakanın ustalık eserimiz olacak iddiasına ve 2023 vizyonuna halk % 50 bir oyla karşılık verdi. Bu şu anlama geliyordu.’Görelim bakalım ustalık eserini , hatta ustaya yakışır adımlarla –biraz zor olacak ama – anayasayı dahi değiştirebilirsin , buyur yetki senin’ dedi halk.

Demokrasi: Halkın vekilleri vasıtasıyla kendini yönetmesi. Burada vekillerden kasıt asla  sadece milletvekilleri değildir.STK , Yerel Yönetim , Üniversiteler ve  medya v.b. diğer unsurlar bana göre meclis kadar önemlidir.Milletin kendini yönetmesi demek , sadece 4 yılda bir sandığa gidip oy vermek değil, sürekli ve etkin bir şeklide uygun kanalları işleterek kendi kaderine yön vermesi demektir.

Şu halde % 70 yakın bir oyla ustalık eseri iddiasındaki iktidar partisini destekleyen Konya ne yapmalıdır ?

Devamını oku...

Kısaca hayatı:

·        1876 – Bitlis’in Hizan İlçesine bağlı İsparit Nahiyesinin Nurs Köyünde dünyaya geldi.

·         1888 – Medrese eğitimini tamamladı.

Devamını oku...

Bedizüzzaman Said Nırsi’nin önemle üzerinde durduğu konular :

Kardeşlik ve şefkat

Üstad Hazretleri, bir risalesinde, "Memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir." (Şuâlar, Onbirinci Şuâ) buyurur. Hepimiz bu ailenin saadeti için bir şeyler yapmalı, bunu engelleyen sebeplerin karşısına yine hep birlikte çıkmalıyız. Zira aynı gemide seyahat eden yolcular gibiyiz. Gemiye verilecek bir zarar hepimize dokunacaktır.

Devamını oku...

Daha Fazla İçerik...

Sayfa 9 - 10

9