“Toplumun temel yapı taşı aile, ailenin temel yapı taşı da eş ve anne olarak kadındır”20210616141652

“Toplumun temel yapı taşı aile, ailenin temel yapı taşı da eş ve anne olarak kadındır”

PASLI: “Aile yapımızı direk ilgilendiren ve faydadan çok zarar veren 6284 ve 5396 sayılı kanunların geniş katılımlı çalıştaylarla uygulama sonuç...