TAOİZM

Daha ziyade felsefi bir sistem arz eden bu Çin dininin , Müslümanlıktan evvel Türkler arasında kabul edildiği ve bazı tesirler bıraktığı , ipuçlarından anlaşılmaktadır. Türkler bu Çin dinine büsbütün yabancı ilgisiz kalmamışlardır. Felsefi mahiyeti , gösterişli ayinler ve merasimler şeklinde yaşanan bu dinin Türkleri etkilediği kesin olmakla beraber bu etki sınırlı olmuştur. Çünkü bu din geniş Türk topluluklarınca kabul edilmemiş , mahiyeti Türkler’e yabancı kalmış dolayıyla fazla etkileyememiştir.

Yorum Ekle