Pazartesi, Mart 25, 2019
Text Size

Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konulu panelde ''Kadın ve Medya Algısı''nı anlattım.

Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Katum) Müdürlüğünün düzenlediği “Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” k...

İkindi Sohbetlerinde ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

Konya Kültürünün işlendiği Koyunoğlu Müzesi İkindi Sohbetlerinde seçkin bir toplulukla "Mevlana ve İletişim" konusunu paylaştık. Gerçekten dinleyi...

Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

ASKON Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine ''İş Hayatında İletişim, Aile İçi Huzurun Dinamikleri, İş ve Aile Ahlakı'' konularında sunum yaptık.YK Baş...

Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

M. Hasan Sert İlkokulunda Velilerle 'İletişim' ve yardımcıları 'Sevgi ve Sabır' konusunu paylaştık...

 • Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konulu panelde ''Kadın ve Medya Algısı''nı anlattım.

  Çarşamba, 13 Mart 2019 12:05
 • İkindi Sohbetlerinde ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 05 Mart 2019 08:34
 • Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

  Pazartesi, 24 Aralık 2018 14:06
 • Muhabbethane'de Gençlerle ''Huzurun Anahtarı''nı konuştuk...

  Salı, 13 Kasım 2018 08:17
 • Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

  Perşembe, 25 Ekim 2018 09:01


Mutezile’nin dini manada bir ekol olarak çıkış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda kaynakların genel olarak ittifak ettiği tarih Basra’da Vasıl b. Ata’nın Hasan el Basri meclisinden ayrılmasıyla başlamış olduğudur.Hasan el Basri (H.1107M.728) tarihinde vefat etmiştir. Mutezile Fırkasının kurucusu Vasıl b. Ata (ö.H.131/M.148) ile Amr b. Ubeyd (ö.H.144/M.761)’in doğum tarihleri ise , H.80/M.699 olduğuna göre , Mutezile’nin hicri 2. yüzyılın başlarından H.100-110/m.718-728 yılları arasında doğmuş olması gerekmektedir.[1]

Mutezililere göre mezhepleri , Vasıl b. Ata’dan çok evveldir. Onlar Ehl-i Beyt’ten çoklarını kendi mezheplerinin mensuplarından sayarlar. Hasan el- Basri’yi dahi kendi mezhep mensuplarından sayarlar. Hasan el- Basri , kulun fiili hakkında Kaderiyecilerin sözünü söylüyordu.Bu söz ise Mutezililerin görüşü idi.Yine Hasan el- Basri büyük günah işleyen kimse hakkında Mutezile’nin görüşüne yakın şeyler söylüyor ve onların görüşlerinin zıddını söylemiyordu. Çünkü O büyük günah işleyeni münafık sayıyordu.Münafık ise , iman ehlinden sayılmaz.O ebedi Cehennemliktir.[2]

Bir başka iddia da Mutezile mezhebinin Vasıl b. Ata2dan önce çıkıp, bir çok Ehli Beyt’ten mensubu olmaları hatta Vasıl’ın samimi dostu Zeyd b. Ali’nin mutezili olduğu ve mezhebin başlangıcı olduğudur.[3]

Giriş bölümünde ifade ettiğimiz birçok sebep sonucunda Hicri 2. yüzyılın başında Basra’da bir ekol olarak ortay çıktı  , hızla gelişti ve yayıldı.[1] İbn el-Murtaza , Tabakat el-Mutezile , s.7; Işık Kemal , a.g.e , s.50

[2] İbn el- Murtaza , Tabakat el- Mutezile, s.7 ; Işık Kemal , a.g.e., s.50

[3] Muhammed Ebu Zehra ; a.g.e.,c.1 , s.155

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy