Çarşamba, Temmuz 15, 2020

Text Size

Konya Aydınlar Ocağında, Sultan Mehmet'i Fatih yapan 4 kitabı konuştuk...

(el-İşarat/İbni Sina, Tehafütü Felasife/Gazali, Hikmetül İşrak/Sühreverdi, Miftahul Gayb/Konevi)

Haber için lütfen: https://www.ureticihaber.com/haber/26268/uzm-cemil-pasli-tarihten-ibret-alarak-yeni-seyler-soylemeliyiz.html