Çarşamba, Ocak 16, 2019
Text Size

Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

ASKON Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine ''İş Hayatında İletişim, Aile İçi Huzurun Dinamikleri, İş ve Aile Ahlakı'' konularında sunum yaptık.YK Baş...

Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

M. Hasan Sert İlkokulunda Velilerle 'İletişim' ve yardımcıları 'Sevgi ve Sabır' konusunu paylaştık...

Ereğli'de Çocuk ihmal ve istismarı üzerine konuştuk.

  Ereğli'de 15 Temmuz Anaokulu Salonunda Veli ve Eğitimcilere Çocuk ihmal ve istismarı üzerine konuştuk.    

 • Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

  Pazartesi, 24 Aralık 2018 14:06
 • Muhabbethane'de Gençlerle ''Huzurun Anahtarı''nı konuştuk...

  Salı, 13 Kasım 2018 08:17
 • Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

  Perşembe, 25 Ekim 2018 09:01
 • Emirgazi'de öğretmenlerimizle beraberdik...

  Pazartesi, 24 Eylül 2018 11:06
 • Ereğli'de Çocuk ihmal ve istismarı üzerine konuştuk.

  Salı, 03 Nisan 2018 09:02

DinMevsim münasebeti ve Ramazan ayı nedeniyle düğünler , nikahlar sıklıkla icra ediliyor. Kurulan her bir yuva ebedi bir birlikteliğin tohumlarının toprağa atılması anlamına geliyor , gelmeli.

Aile müessesinin anlam ve önemi her anne ve baba tarafından çocuklarına küçük yaşlardan itibaren işlenmelidir. Ailenin cennetin dünyada ki şubesi olduğu ve ahiretle beraber devam edeceği , kadının hurilerden daha güzel erkeğin gılmanlardan daha yakışıklı ve en mükemmel surette yaratılacağı çocuklarımıza öğretilmelidir.

Mutluluğun tek formülünün anne+baba+çocuk (3 çocuk) şekliyle olduğu imtihan dünyası olan dünyada kişinin en önemli üssü , siper  ve karargahının ‘aile’ olduğu bilinci aşılanmalıdır.

Ailenin temel taşlarının ; (8 S ) sohbet birliği (iletişim) , sofra birliği , seccade birliği (inanç) , seyahat birliği , sevgi birliği , sayfa birliği (okumak) , samimiyet ve sistem birliği  olduğu unutulmamalıdır. Bu sekiz ‘S’ i bir arada tutan en önemli faktörün ise sabır nimeti olduğu zihinlere kazınmalıdır.

Her değerli şey gibi cennetin yeryüzü şubesi aile ye sahip olmanın da fedakarlık ve emek istediği bu fedakarlık ve emekten kaçanların sosyal hayatta özellikle ilerleyen yaşlarda çok ağır bedeller ödedikleri çocuklarımıza ifade edilmelidir.

Her konuda rehber ve örneğimiz olan Peygamber(a.s) ın aile hayatının bütün yönleriyle çocuklarımıza aktarılması çok önemlidir. Sadece mutlu ve zevkli geçen yönlerinin değil  , hanımlarıyla yaşadıkları tüm olayların pedagojik bir üslupla aktarılması zaruridir. Eş , damat , kayınpeder , baba , oğul , bacanak gibi aileyi ilgilendiren tüm rollerden bakılarak ve odaklanarak Peygamberin hayatı anlatılmalıdır.

‘Hayatın ancak ahiret hayatı açısından bakıldığında bir anlam ettiği’ gerçeğiyle ailenin içerisinde Kuran ve sünnete aykırı olmayan her hareketin insana ibadet sevabı kazandırdığı bilinci küçüklerimize aşılanmalıdır. Bu anlamdan dolayı aile dünyevi değil uhrevi bir müessesedir. Yaşanırken verdiği zevk cennetten bir esintidir , meşru dairede her söz ve hareket ahirete yönelik bir sermayedir. Peygamberimiz ’kim eşinin ağzına bir lokma koyarsa ona bir sadaka sevabı yazılır’ der.

Devamını oku...

Şems suresinde Cenabı Hak ‘7. Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene (insanı bilgisayar olarak düşünürsek Yaratıcı bu ayetteki ifadesiyle bilgisayarın teknik alt yapısını kuruyor , 8. Sonra da ona iyilik (programlarını) ve kötülükleri (programlarını) ilham edene (yükleyene ) and olsun ki, 9. Nefsini kötülüklerden arındıran (sürekli iyi programları açan ve çalıştıran) kurtuluşa ermiştir,10. Onu kötülüklere gömen de (kötü programları açan ve çalıştıran) ziyan etmiştir.

Kısaca vücut bilgisayarında imtihanın gereği olarak önümüze sürekli çıkarılan 2 seçenekli sorularla muhatabız.

Şıklar ‘takva’ ve ‘fücur’ olarak belirlenmiş.Ve bizden takva şıkkını işaretlememiz emrediliyor.

Takva şıkkını işaretleyenlerin ‘ebrar’ olacağı ve neticesinde ebedi bir cennete gitmekle beraber dünyada da cenneti bir duyguyu yaşayacağı (İnfitar 82/13 de Yüce Allah ‘ebrar (iyiliği,takvayı işaretleyenler cennettedir(nimetler içindedir) diyor) , fücuru işaretleyenlerin ‘füccar olacağı ve ebedi cehenneme gitmekle beraber dünya da da cehennemi bir duyguyu yaşayacağı (infitar 82/14 ) açıkça hatırlatılıyor.

Metinde açıkça ebrar/füccar cennete/cehenneme gidecekler yerinde cennettedir/cehennemdedir ifadeleri tercih edilmiştir.

O halde dünya ve ahrette mutlu bir yaşam isteyenler her an karşılarına çıkan takva/fücur şıklarını dikkatli bir şekilde okuyarak işaretlemeli , tüm bir ömrü bu bilinçle yaşamalıdır.

 

Devamını oku...

‘Ben ilmin şehriyim Ali onun (ilim) kapısıdır ,ben ilmin şehriyim Ömer onun (adalet) kapısıdır , ben ilmin şehriyim Ebu Bekir onun (iman) kapısıdır , ben ilmin şehriyim Osman onun (haya-edep) kapısıdır.’

Peygamber ‘şehir’ , şehir ‘medeniyet’ demektir.Bu tespit Konevi sohbetlerinin bu dönem ki son konuğu Doç Dr. Ekrem Demirli’ ye ait.Bir insan İslam’ı tam anlamıyla yaşıyorsa o ‘şehir’ dir , ‘medeniyettir-medinedir’. 25 milyonluk bir kent İslam orda yaşanmıyorsa ‘şehir’ değildir.İslam adına konuşan herkes kametine,kalitesine,yaşantısına göre şehre (peygambere) davet eden bir kapı ya da penceredir.Ama merkezde ‘şehir’ yani ‘peygamber’ olmalıdır.

Bu aslında tefekkür edildiğinde muazzam bir resim koyuyor önümüze.Kuran ve sünnetin merkeze alınması konusunda bundan daha güzel bir yaklaşım olamaz.

Biz Müslümanlar tüm söz ve fiillerimizde bu esasa dikkat edersek o zaman yaşadığımız tüm mekanlar ‘şehir’ leşir. Asrı saadette bu yaşandı.Tespit teorik veya sadece hayalde kalan bir ideal değil.Yaşanmış ve tecrübe edilmiş bir hakikat.

*********************

TYB KONYA ŞUBESİ EĞİTİME GÜZEL BİR MODEL ORTAYA KOYDU.

Tyb Konya Şubesi M. Ali Köseoğlu Başkanlığında çok verimli faaliyetlerine devam ediyor.Özellikle son faaliyeti eğitim açısından büyük dersler içeriyor.

Devamını oku...

 • Camilerin sadece ‘adult man education-yetişkin erkek eğitimi’ formasyonunda olduğu, 4-7,7-12,13-18,19-60 ve 60+ yaşı aralığıyla beraber özürlü ve kadın başlığı altında ki communuty (cemaatlere) hitabet edecek şekilde ve kadın,özürlü her açıdan yeniden dizayn edilmesi gerektiği,
 • Din görevlilerin camiinin dışında mahalleye yönelik hizmetler geliştirmesi gerekliliği , esnafı ve camii cemaatini yaşam alanında ziyaret etmesinin yanında bu şekilde faaliyet gösteren din görevlilerinin ödüllendirilmesi ve rol-model olarak sunulması,
 • 11. asırda medreselerin kurulmasıyla çok aktif olan camilerin geri çekildiği,tekrar aktive edilmesinin zarureti,
  • Genel eğitimcilerin din ve ahlaki , din eğitimcilerinin de sistematik ve bilimsel usulleri ihmal etme haklarının bulunmadığı ,
  • Hayat boyu öğrenimim ilkesinin en çok din eğitimcilerini ilgilendirdiği ,
  • Geleceğin din eğitiminin aile temelli olacağı,
  • 2002 yılındaki araştırmaya göre din eğitimi , genel eğitim içerisinde %3 (144 saat) olarak yer aldığı,Avrupa’da bu oran %10 olduğu,
  • Çocukların eğitimi ‘konu’ merkezli , yetişkinlerin eğitimi ise ‘problem’ merkezli olduğu , Kuran ayetlerinin nüzulünde bu ilkenin çok fazla görünür olduğu ve din eğitimi kime veriliyorsa bu ilkeden hareket edilmesi gerekliliği ,

   Devamını oku...


Bir mesleğin ya da bir mekanın değeri insanların o mesleğe ya da mekana maddi-manevi  ne kadar ihtiyaç duyduklarıyla doğrudan ilgilidir.

‘Din görevlisi’ meslek olarak  ve ‘camii’ de mekan olarak  bu açıdan üzerinde durulması gereken konular.

İnsan menfaatine düşkün bir varlık olarak yaratılmıştır.Maddi ve manevi ihtiyaç duyduğu kadar eşyaya değer verir.

Bu değerin inşası konu edilen varlıkların verdiği hizmet açısından değerlendirilir.

Mesela:Anne baba insan için çok kıymetlidir.

Devamını oku...

Daha Fazla İçerik...

Sayfa 8 - 12

8