Pazar, Temmuz 12, 2020

Text Size


Münakaşadan haklı oldukça bile olsa vazgeçmedikçe kişinin imanı tamam olmaz

Hz. Muhammed (sav)

Peygamberimizin de bulunduğu bir mecliste Hz. Ebu Bekir’e bir adam gelir ve sataşır. Hz.Ebu Bekir cevap vermez, adam tekrar sataşır yine cevap vermez üçüncü sataşmasında adama cevap verir.Bunun üzerine o ana kadar mecliste oturan Allahın Resulü meclisten ayrılır.Hz Ebu Bekir yanlış yaptığını anlamıştır.

Allahın Resulünü takip eder ve nerede yanlış yaptığını sorar. Allahın Resulü:Adam sana sataştı.Sen cevap vermedin.Ona Allahın sana vekil tayin ettiği bir melek cevap veriyordu.Ama sen karşılık verince Allahın sana vekil tayin ettiği melek gitti, o mecliste münakaşa başladığı için oraya şeytan geldi.Ben ise şeytanın bulunduğu yerde durmam.

Sağlıklı bir aile ve toplumda münakaşanın olmaması veya en az seviyede tutulması gerekir. Şunu müminler olarak çok iyi bilmeliyiz ki bize sataşan insanlara imanımızın bir gereği olarak -yukarıdaki olayda olduğu gibi- biz cevap vermediğimizde Allahın bizim için vekil tayin ettiği melekler cevap verecektir.

Toplumda herkes böyle düşünse münakaşadan ağız kavgasından eser kalmaz. Meselelerimizi belli bir edep dairesinde birbirimizi kırmadan dökmeden konuşmamızın yolu bu hakikati özümsemekten geçiyor.

Meselelerimizin bu usulde konuşulması insanın küçük bir cenneti olan aile için de hayati bir gerekliliktir. Toplumumuzda çoğu zaman eşler çocuklarının önlerinde fındık kabuğunu doldurmayan meseleler yüzünden münakaşa ediyorlar. Bu münakaşalar hem birbirlerine yönelik saygı ve sevginin azalmasına neden olurken diğer taraftan  çocuklarına uygun olmayan bir davranış modeli öğretmiş oluyor.

Oysa eşlerden birisi kızgın olduğuna diğerinin daha anlayışlı ,daha müsamahakar bir şekilde “su” vaziyeti almalıdır. Ateşe ateşle cevap verildiğinde bir kıvılcımla çıkan ve birkaç dakikada yükselen alevler maalesef yıllarca emek verilerek yapılmış muazzam aile müesseselerini yakabiliyor,yıkabiliyor.

Münakaşalar için Bediüzzaman Said Nursi’nin ortaya koyduğu güzel bir düstur var: Münakaşadan haklı çıkan bir şey kazanmadı çünkü yeni bir şey öğrenmedi,üstelik haklı çıktığı için nefsine bir pay çıkarma gurura girme ihtimali var.

Ama haksız çıkan yeni bir şey veya yanlış bildiği bir şeyin doğrusunu öğrendi.Dolayısıyla münakaşayı kaybetmiş görünse bile aslında kazançlı çıktı.Bundan dolayı haksız çıkan diğerine teşekkür etmeli çünkü o ona yeni bir şey öğretti.

Hayatımızın tüm alanlarında sürdüreceğimiz hak ve hakikati arama çabasında doğru kimden nasıl gelirse gelsin vicdan ve insafla sahip çıkmalıyız.Ve münakaşanın iki tarafa da faydası olmadığını bilerek meselelerimizi sükunet,sabır,müsamaha içerisinde konuşmalıyız.Neticede kimsenin ilmi sınırsız değil.”Her bilen üzerinde bir bilen vardır

Yorumlar (1)

Bu yorumun beslemesine abone olun
...
0


İNSANLARI ARKALARINDAN ÇEKİŞTİRİP AYIPLAYANLARIN,AŞAĞILAYANLARIN, GİZLİ AÇIK DİLLERİNE DOLAYANLARIN,KAŞ-GÖZ HAREKETLERİYLE ALAY EDENLERİN VAY HALİNE! Hümeze / 1BİLMEDİĞİN ŞEYİN PEŞİNE DÜŞME! ÇÜNKÜ KULAK, GÖZ,KALB GİBİ AZALARIN HEPSİ DE SORGUYA ÇEKİLECEKTİR. İSRÂ – 36HER KİM DİŞİNİ SIKARAK SABREDER VE KUSURLARI AFFEDERSE,İŞTE ONUN BU HAREKETİ, ANCAK BÜYÜKLERE YARAŞANÖRNEK DAVRANIŞLARDANDIR. ŞÛRÂ Suresi 43SUSMAKLA İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER VE GÜZEL SÖZLERBilmiş ol ki dilin tehlikesi büyüktür kurtuluş ancak sükuttadırNitekim Hz. Peygamber (SAV.)Biiznillah şöyle buyurmuştur: “ SUSAN KURTULMUŞTUR! ”

" HAKLI OLSA BİLE, münakaşadan vazgeçmedikçe, kişinin imanı tamam olmaz!!! " H.ŞBir din kardeşini hakir görenin günahı son haddini bulmuştur.

Selamette kalmasını arzu eden SUKÜTA DEVAM ETSİN''

Her kim, dilini ve tenasül uzvunu (şerden) korumayı tekeffül ederse,ben de ona CENNET’İ tekeffül ederim..BELA LAKIRDIYA ( gereksiz ve yersiz konuşmalara ) MUSALLATTIR.

İNSANLARI YÜZ ÜSTÜ CEHENNEME DÜŞÜRECEK OLANONLARIN DİLLERİNİN BELASIDIR..Sen sustuğun müddet SELÂMETTESİN.Konuştuğun zaman aleyhine olur veya lehine olur.»

Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa YA HAYIR SÖYLESİN VEYA SUSSUN!

Selamette kalmasını arzu eden SUKÜTA devam etsin''

Susmak, hikmettir. Susan ise pek azdır."Hayır olmayan şeyden dilini çek,ancak bu sayede şeytana galebe çalarsın."(Taberani)

Allah’ı görüyor gibi O’na ibadet et ve kendilerini ölülerden say.İstersen bütün bunları içine alan daha mühimini haber vereyim?DİLİNİ TUT.

ZİKRULLAHTAN BAŞKA ÇOK SÖZ SÖYLEMEYİN(çünkü Zikrullahtan başka çok söz kalb için bir kasavettir. )şüphe yok ki ALLAHIN RAHMETİNDEN EN UZAK OLANLARKATI KALBLİLERDİR.

Biiznillah Resulullah SAV. buyuruyor ki:"Müminin lisanı kalbinin ötesindedir.Bir şey söyleyeceği zaman önce onu düşünür ve sonra konuşur.Münafık bunun aksine kalbi dilinin ötesindedir.Bir şey söyleyeceği zaman, düşünmeden onu söyler."

"Dikkat edin, derin sözlere dalıpGEREKSİZ YERE LAFI UZATANLAR helake uğramışlardır." (Müslim)."Kim din kardeşinin tevbe ettiği bir günahından dolayı ayıplarsa,o günah ile müptela olmadan ölmez." (Tirmizi)."Yazıklar olsun o kimseye ki, milleti güldürmek için YALAN söyler.Vay ona, vay ona! "(Ebu Davud-Tirmizi)."--Ey Ademoğlu, eğer sen kalbinde kasavet( sıkıntı, katılık )Vücudunda hastalık, rahatsızlık, rızkında darlık ve zorluk görüyorsan;İyi bil ki, sen boş ve faydasız sözlerle vakitlerini zayi ediyorsun!"Ki, onun cezası olarak kalbinin katılığı, vücudunun hastalığı,Rızkının darlığı ile uyandırılmak istendiğini anlamak gerektir.Biiznillah (s.a.v.) şöyle buyurur:"Allah'a ve âhiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun veya sussun." H.Ş.

.

"SUSAN KURTULMUŞTUR."İnsan konuşmadığı zaman durum daima lehinedir.Fakat konuşunca ya lehine olur yahut aleyhine olur.Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Hz.: Muaz (R.A.)'a şöyle buyurmuştur:«Ey Muaz! Sen sustuğun müddet selâmettesin.Konuştuğun zaman aleyhine olur veya lehine olur.»Lüzumsuz latifelerden sakınınız. Çünkü bu, mü'mininBahasını, ( şeref ve şanını,vakarını kıymet ve değerini) giderir.

Bir kimsenin keskin bir bıçakla başka bir adama saldırmasıonun yüzüne karşı övmesinden daha iyidir.

Gülmesi çok olanın heybeti az olurHeybeti az olanın konuşması çok olurKonuşması çok olanın hatası çok olur Hatası çok olanın hayâsı az olurHayâsı az olanın vera'ı sı (ALLAH korkusu) az olurVera'sı az olanın kalbi ölür...

“Çok konuşan çok hata eder, çok hata eden çok günah işler.Çok günah işleyene ateş daha layıktır”Bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi?GÜZEL AHLAK SAHİBİ OLMAK VE SUSMAKTIR

İbadet on kısımdır dokuzu susmak biri insanlardan kaçmaktır..

" Haklı olsa bile, münakaşadan vazgeçmedikçe, kişinin imanı tamam olmaz!!! " (Hadis-i şerif)
TURGUT MEYVECİ , Mayıs 12, 2013

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy