Salı, Haziran 18, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Mutezile’nin dini manada bir ekol olarak çıkış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda kaynakların genel olarak ittifak ettiği tarih Basra’da Vasıl b. Ata’nın Hasan el Basri meclisinden ayrılmasıyla başlamış olduğudur.Hasan el Basri (H.1107M.728) tarihinde vefat etmiştir. Mutezile Fırkasının kurucusu Vasıl b. Ata (ö.H.131/M.148) ile Amr b. Ubeyd (ö.H.144/M.761)’in doğum tarihleri ise , H.80/M.699 olduğuna göre , Mutezile’nin hicri 2. yüzyılın başlarından H.100-110/m.718-728 yılları arasında doğmuş olması gerekmektedir.[1]

Mutezililere göre mezhepleri , Vasıl b. Ata’dan çok evveldir. Onlar Ehl-i Beyt’ten çoklarını kendi mezheplerinin mensuplarından sayarlar. Hasan el- Basri’yi dahi kendi mezhep mensuplarından sayarlar. Hasan el- Basri , kulun fiili hakkında Kaderiyecilerin sözünü söylüyordu.Bu söz ise Mutezililerin görüşü idi.Yine Hasan el- Basri büyük günah işleyen kimse hakkında Mutezile’nin görüşüne yakın şeyler söylüyor ve onların görüşlerinin zıddını söylemiyordu. Çünkü O büyük günah işleyeni münafık sayıyordu.Münafık ise , iman ehlinden sayılmaz.O ebedi Cehennemliktir.[2]

Bir başka iddia da Mutezile mezhebinin Vasıl b. Ata2dan önce çıkıp, bir çok Ehli Beyt’ten mensubu olmaları hatta Vasıl’ın samimi dostu Zeyd b. Ali’nin mutezili olduğu ve mezhebin başlangıcı olduğudur.[3]

Giriş bölümünde ifade ettiğimiz birçok sebep sonucunda Hicri 2. yüzyılın başında Basra’da bir ekol olarak ortay çıktı  , hızla gelişti ve yayıldı.[1] İbn el-Murtaza , Tabakat el-Mutezile , s.7; Işık Kemal , a.g.e , s.50

[2] İbn el- Murtaza , Tabakat el- Mutezile, s.7 ; Işık Kemal , a.g.e., s.50

[3] Muhammed Ebu Zehra ; a.g.e.,c.1 , s.155

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy