Pazartesi, Mart 08, 2021

Text Size


Türkler İslâmiyet'i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Şüphesiz Türklerin İslam dinini seçmelerinin pek çok sebebi vardır. En önemli nedenleri aşağıda zikredilen nedenlerdir.

1.Eski Türk dinleri , inançları ve anlayışı ile İslâmiyet arasında birçok benzerlik bulunmasıdır :Örneğin:

a . Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet'teki gibi tek bir Allah'a inanıyor ve O'na Tanrı (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet'te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah'ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu.

b . Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı.

c . İslâmiyet'te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu.

d . İslâmiyet'teki gaza ve cihat ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma geleneği vardır.

e . İslâmiyet'in telkin ettiği ahlakî kuralların birçoğu, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.

2. Araplar ile Türkler arasında yoğun ekonomik ilişkilerin varlığı,

3. İslam uygarlığının her alanda çağın en üst uygarlığı olması,

4. Müslüman gazi, şeyh ve dervişlerin yoğun dinsel propagandaları,

5. Çinlilerle uzun süren savaşlar sonucu uygulanan baskılar ve yok etme politikaları.

Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdi. Ancak bu dinler halk arasında değil daha çok idareci kesimde kabul görmüştü. Buna rağmen İslâmiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamışlardır. İslâm dini, millî yapıya uygun olduğu içindir ki Türkler kitleler hâlinde bu dini kabul etmişler ve Türklüklerini korumuşlardır.

Yorumlar (4)

Bu yorumun beslemesine abone olun
...
0
http://twitter.com/?status=Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri http://www.cemilpasli.com/turk...Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri-musluman-olmasinin-nedenleri&title=Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri http://www.stumbleupon.com/sub...Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri:
wasdaz , Mayıs 10, 2016
...
0
smilies/cheesy.gifsmilies/smiley.gif çok güzel olmuş elinize sağlık.
...... , Ocak 09, 2018
...
0
smilies/wink.gifnnnnnnnnnnnnnn çok güzeeeeeeeeeeeelllllllllllllllll olmuşşsmilies/grin.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cry.gif
adammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm , Mayıs 10, 2018
...
0
elinize sağlık çok işime yarayacağını düşünüyorum
isimsiz , Kasım 19, 2019

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy