Pazartesi, Eylül 28, 2020

Text Size

Son Yazılarım“İnci arıyorsan denizin dibinde ara, kıyıya vuran sadece köpüktür” der Mevlana.

Zahir-batın ikileminde, zahir sadece batnın kabuğunu ifade eder.

Kabuk-öz kıyasında, kabuk sadece öz koruyan, muhafaza edendir.

Mazruf-zarf tasvirinde aslolan mazruf, zarf sadece kılıftır.

Ve… Ruh-beden karşılaştırmasında maksat ve asıl ruhtur.

Nicelik(sayı)-nitelik(kalite) anlatımında mevzunun özü kalitedir.

Misaller çoğaltılabilir…

Gözümüzü nereye çevirsek kâinat, özün kabuğa üstünlüğünü haykırır.

Soğanın cücüğü en derinliğindedir.

Eşyada her yerde en değerliler derinlerdedir.

Elması yüzeyde bulamazsınız…

İnsanın kalitesi de, derinliğine yürüyebildiği, o cesaret gösterebildiği kadardır.

Bir bal arısı gibi çiçeklerden, eşya, kitap ve insanlardan aldığı nektarlardan topladığı malzemeyle kendi kovanına çekilip, içinin derinliğine yürümelidir insan.

“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır” der Koca Yusuf.

Jose Mauro De Vasconcelos Şeker Portakalı’da insanı olgunlaştıran acının derinliğine nasıl nüfuz ettiğini şu cümlelerle anlatıyordu:

Devamını oku...

Hz. Mevlana’nın Mesnevi kitabı 5. Cildi(1335-1420)’nde geçen, en çok eleştirilen ve en müstehcen bulunan “kabak hikayesi” aslında o devrin ve bu devrin zirve iletişimcisinin dilinden dünya ve ahiretimize her daim katkı sunacak çok değerli ve önemli dersler içerir dikkatle ve derinlikli bakıldığında.

Dünyada her şey, bilimin de temeli olan bir düzen ve mizan üzerine kuruludur.

Her şey değerini ve kıymetini bu ölçüler çerçevesinde alır/almalıdır.

Değişmez ve bütün dinlerin ve kültürlerin kabul ettiği ortak mukaddes, tek kutsiyet sahibi değerimiz “Allah” tır.

Bütün değerleri en başa Allah’ı koyarak sıralamamız gerekiyor.

Mevlana’nın hikâyesini kısaca hatırlayalım.

Olayda kendini dünyada mülkün sahibi zannederek “sınırsız/ölçüsüz” şehvetinin her isteğini ve tüm duygularını tatmin etmek isteyen ev sahibesi kadın,

Kendini dünyada imtihan olurken misafir bilen ve ev sahibinin çizdiği sınırlar/çizgiler(kabak) çerçevesinde şehvetini ve duygularını helal dairede tatmin edip, asıl tatmini cennete bırakan akıllı hizmetçi kız.

Evet, eşek tasviriyle erkek/kadın insanda sınır tanımayan, sınır konulmamış şehvet ve diğer duygular temsil ediliyor.

Kabak tasviri ile de imtihan dünyasında bize tanınan alanın sınırlarını çizen Kur’an ve Sahih Sünnetle belirlenmiş ölçü anlatılıyor.

Ölçüye dikkat etmediğinizde ev sahibesi kadın gibi şehvet ve diğer duyguların aklı ve kalbe galip gelmesiyle hikâye de olduğu gibi kan revan içinde kalır, dünya ve ahiret zararına uğrarsınız.

Bu sebeple çok cazip olan ve yaklaşıldığında, kabağı unuttuğunuzda kesinlikle yapacağınız 3 büyük günah için “yapmayın” değil “yaklaşmayın” emri verilmiştir.

Devamını oku...

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de 3 amel için “yapmayın” tabiri yerine “yaklaşmayın” tabirini kullanıyor.

Burada haram olan o fiillere yaklaşmak.

Yaklaştınız mı?

Yaparsınız.

Yaptınız mı?

Yanarsınız.

Dünya ahiret hayatınızı mahveder, ebedi helake uğrarsınız.

Nedir bu 3 amel?

1. Zina: “Zinaya yaklaşmayın (ona zemin oluşturacak davranışlardan uzak durun)! Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” İsra, 17/32.

2. Faiz: “Faiz yiyenler mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, "Zaten alışveriş de faiz gibidir" demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Kime Rabb'inden bir öğüt gelir de faizcilikten geri durursa, geçmişi kendisinedir, onun işi Allah'a aittir. Kim faizciliğe dönerse, işte onlar cehennemliktir, onlar orada temelli kalacaklardır.” Bakara, 2/275.

3. Yetim Malı: “Bir de erginlik çağına girinceye kadar en uygun tarzın dışında yetim malına yaklaşmayın! Ölçüyü tartıyı tam ve denk yapın! (Biz) hiçbir kimseye taşıyabileceğinden fazlasını yüklemeyiz. Ve bir görüş belirttiğinizde, yakın akrabanız olsa da, adil olun (taraf gözetmeyin). Allah'a karşı taahhütlerinize (daima) riayet edin! Öğüt alırsınız diye (Allah) size bunları emretti.” Enfal, 6/152.

Yetim malı kapsamında; direk, özellikle bir sahibi olmayan kamu ve vakıf mallarının da dâhil olduğunu lütfen hiçbir zaman unutmayın.

Bu sebepten “Yetim malına yaklaşmayın” emri içerisine “Kamu ve vakıf malına yaklaşmayın” emri özellikle ve ehemmiyetle dâhildir.

Devamını oku...

Eşyanın hareketi ve değişimiyle ortaya çıkan sürece "zaman" diyoruz.

İnsan dünyanın ritmini anlar ve aynı frekansa girerse dünya/ahiret saadetini yakalar.

Paket program verilmeden gönderilen insanın çabasına değer veriliyor.

Çabayla melekleri geride bırakıp, çabayla şeytanı geçebiliyor.

Bu çabada en büyük motivasyon kaynağımız kainatın ritmini çözmek ve uyumla hareket.

Taakkul(akletme/bağlama), tezekkür(geçmiş), tefekkür(gelecek) tedebbür(geçmiş ve geleceği bağlayıp tedbirler geliştirme) ile hayatına anlam katar.

Sır değişimde...

Elmas, çok değişime giren maden olduğundan en kıymetli.

Devamını oku...

Corona (covid-19) ölümleri artırdı.

Her tarafımızdan yakın ve uzaklardan sürekli ölüm haberleri alıyoruz.

En adil, en kesin, en beklenen/beklenilmeyen…

Ölüm “en” lerin gerçeği.

Rabbim imtihan için kurduğu dünya düzeninde ölümü hayattan önce zikreder.

“O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yarattı. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Mülk, 67/2.

Zira başlangıçlar, süreçler hep ölümle başlar.

İslam toplumunda Cuma günü Perşembe akşamı güneşin batmasıyla (ölmesiyle) başlar.

Güneşin batışı(ölümü) gerçeğinde, ertesi gün doğusu/doğumu katiyetinde ahret hayatına (hayatın devamına) inanır mümin.

Her sonbaharla kemale eren dünyanın kış ile kefenlere bürünüp öldüğünü ve baharla yeniden dirildiğini görür ve imanını güçlendirir.

Devamını oku...

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun hazırlayıp sunduğu MasterChef Türkiye yemeğe ve mutfağa dair harika bilgiler sunuyor izleyenlere.

Zira mutfak ve orada pişen lokma ruh ve beden sağlığımız için çok önemli.

Mevlevilikte eğitim mutfaktan başlar ve Mevleviliğin baş aşçısı Ateşbazı Veli ışık saçmaya devam ediyor.

Bu önemden dolayı Ailede Huzur İçin 9 S’den 2.si: Sofra Birliği.

Biz de ailecek keyifle ve bir talebe ilgisiyle takip ediyoruz.

Gazeteci-Yazar olarak MasterChef’ten öğrendiğim bilgileri iletişim alanına da taşımak istedim.

Bağırsakların ikinci beyin olduğu kabul ediliyor…

Dolayısıyla okuyarak ve dinleyerek birinci beyni, zihni, kalbi, Rabbani latifeleri doyururken;

Yediklerimiz ve içtiklerimizle ikinci beyin bağırsak mide ve diğer iç organlarımızı besliyoruz.

Gelin bugün sunum tabağı üzerinden sözün önemine yakından bakalım.

Sunum tabağı için açık renkli, iştah açan, yemeği gösteren renkli ve geniş tabaklar seçilmeli.

Söz söylerken de, güler yüzlü, tatlı sözlü, yumuşak bir üslup tercih edilmeli.

Sunum tabağının en az %40’ı boş olmalı.

Söz söylerken de, kelimeleri tane tane, aralarında boşluk bırakarak ve muhatabımızla göz temasıyla dinleyebildiğinden ve anlayabildiğinden emin olarak konuşmalı.

Sunum tabağında yenmeyecek bir element asla olmamalı.

Devamını oku...

Yüce Allah Rahman suresinde imtihan salonumuz dünyayı bize tanıtır ve beraberinde sınavın kurallarını da hatırlatır:

“Güneş ve ay dakik bir hesap iledirler. Necm (bitki ve yıldız) ve ağaçlar devamlı secde ederler. Göğü de Allah yükseltmiş; tartı ve ölçü (denge) koymuş ki, kendi mizanınızı (dengenizi) bozmayasınız. Adalet terazisini doğru tutunuz, (alışverişlerde) kâr terazisini zarara uğratmayınız.” Rahman, 55/5-9.

Asla değişmeyecek olan sünnetullahtakar terazisini merkeze alan bir mizan/ölçü vardır.

Hakim-i Rahim gerek Kur’an-ı Kerim (Hicr,15/9), gerekse Kitab-ı Kebir-i Kainat’ta/Fıtrat/Sünnetullah(Fetih,48/23; Fatır, 35/43) asla değişiklik olmayacağıtaahhüdünde bulunmuştur.

Her şeyin ifrat-tefrit ve vasatı vardır.

“Ve işte böylece sizi (ifratla tefrit arasında) vasat bir ümmet kıldık ki, bütün insanlara karşı âdâlet örnekleri, hak şahitleri olasınız.” Bakara, 2/143.

İşlerin hayırlısı vasat olandır. Hadis-i Şerif-Keşfü'l Hafa, C.1. S. 391.

İfrat ve tefrit zulmü, vasat ise adaleti işaret eder.

Namazlarımızda günde 40 kez Rabbimizden bizi hidayete ve istikametli yola iletmesini talep ederiz.

Sıratı müstakim, vasatların hâkim olduğu ana caddedir.

Ev, insanlığın ana vatanı cennetin dünyadaki demosudur.

Bu demo üzerinden imtihan edilir beşeriyet.

Sağlıklı birey, huzurlu toplum ve mutlu aile sayesinde olur; mutlu ailenin ise iyi bir eve ihtiyacı vardır.

Bu sebeple bütün büyük hareketlerin çıkış noktası “ev”dir.

Hak-batıl mücadelesinin çekirdekteki mekânları Dar’ul-Erkam ve Dar’ul-Nedve idi.

Devamını oku...

Daha Fazla İçerik...

Sayfa 1 - 109

Başlangıç
Önceki
1

Anket

Sizce toplumun en önemli problemi nedir?

Son Yorumlar

Türklerin Müslüman Olmasının N...
elinize sağlık çok işime yarayacağını düşünüyorum
Ağırlığınca duracaksın bazen ...
Tebrik eder. Hayat demek hareket demektir.
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun...
çocuk koruma kanunu ile ilgili bilgi araştırıyorum bende. bu sitede de bilgiler var. ilgilenen a...
GECE GEZME EHLİYETİ
Sadece şiddet olunca değil. Kadına hiç bir şey yapmasan bile sana iftira attığı takdirde uza...
GECE GEZME EHLİYETİ
Hiç bir kültür ve dinde olamayacak bir uygulama #aile dibine konulan dinamittir #6284yasa delilsi...

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün1
mod_vvisit_counterDün99
mod_vvisit_counterBu Hafta100
mod_vvisit_counterBu Ay4518
mod_vvisit_counterToplam656105